Israel angripper UNRWA för att förhindra verkställighet av ICJ:s order

UNRWA

Internationella domstolen (ICJ) har utfärdat sitt beslut i målet mellan Sydafrika och Israel om pågående folkmordshandlingar i Gaza. Där står det bland annat att: ”Staten Israel måste vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållande av grundläggande tjänster och akut nödvändig humanitär hjälp för att lindra de svåra levnadsvillkoren för palestinier i Gazaremsan.”

Varför faller väst för Israels plan att förstöra UNRWA?

Netanyahu

Under helgen då dessa länder borde ha funderat på att sluta finansiera Israel efter Internationella domstolens dom om provisoriska åtgärder i Sydafrikas folkmordsfall mot Israel, handlade allt om att ta bort finansieringen av den enda FN-byrå som håller palestinier vid liv i Gaza.

Om någon har glömt så pågår det ett krig där.