Platsen för Gazas äldsta moské har en rik, tusenårig historia

Omari moské i Gaza

Gazas historia av upprepade erövringar innebar att byggnader ofta förstördes, omarbetades och återinvigdes för att tillgodose förändrade politiska och religiösa sedvänjor. Nya heliga strukturer byggdes ständigt över gamla, och de inkorporerade ofta spolia, eller stenar som återanvänds från tidigare byggnader. Omari-moskén var också en sådan arkitektonisk palimpsest: en byggnad som förkroppsligar stadens skiktade, levande materiella historia.

Varför är USA rädda för Israel trots globala fördömanden av dess stöd till den sionistiska regimen?

Protester i USA

Världen minns och hedrar individer som Nelson Mandela mycket mer än de amerikanska presidenterna som har stött en stat som grundades på terrorism och som har dödat och förtryckt palestinierna i mer än 75 år. Detta obestridda stöd för apartheidstaten Israel har inte bara kostat USA miljarder dollar, utan också internationell goodwill. Det är dags att lämna det parasitära Israel, innan det fullständigt dödar de ideal och grundvalar som USA byggdes på.

Vårda empatin i våra tonåringar

Empati

Det första steget för att uppfostra empatiska tonåringar är att lära sig om deras utveckling inom och utanför Islams kontext samtidigt som de inser deras unika förmågor. I islamisk tradition är övergången från barndom till vuxen ålder tydligt markerad av pubertetens början, då individer anses ansvariga för tillbedjan och gemensamma plikter.