Tre khotba från profeten Muhammad i väntan på Ramadan

”O människor, en stor välsignad månad har kommit, en månad i vilken finns en natt som är bättre än tusen månader, den månad då Allah ordinerade den obligatoriska fastan och dess förtjänstfulla nattböner. Den som den här månaden utför frivillig en handling av vänlighet kommer det att vara som om denne hade utför en obligatorisk handling i en annan månad,

Bönetider och antal raka

Kunskapen om bönerna är viktig för att kunna utföra dem på rätt sätt och i rätt tid. Det är inte ovanligt att höra någon fråga om framförallt de frivilliga böner men även de obligatoriska bönerna är inte alltid så självklara.