Bönetider och antal raka

IF Redaktion

 

Kunskapen om bönerna är viktig för att kunna utföra dem på rätt sätt och i rätt tid. Det är inte ovanligt att höra någon fråga om framförallt de frivilliga böner men även de obligatoriska bönerna är inte alltid så självklara.

Här finns det en tabell som påminner oss hur bönerna är uppdelade och hur många och när de frivilliga bönerna ska utföras. Dem hjälper också att förstå bättre vad som styr bönernas tid för utförande.

 

Bön Tid Obligatoriska (Fard) Sunna (Frivilliga)
Antal rakaa Före fard Efter fard
Fajr (Morgonbön) Mellan början på själva gryningen och soluppgång 2 2 0
Dhuhr (Middagsbönen) Mellan solens nedgående och Asr 4 4 2
Asr (Sen eftermiddagsbön) Den startar när skuggan av ett objekt motsvarar dess höjd fram (precis innan) solnedgången; medan i Hanafi metoden startar den när skuggan av ett objekt är två gånger dess höjd tills (strax före) solnedgången 4 0 0
Maghrib (Kvällsbönen) Strax efter solnedgången tills skymningen försvinner 3 0 2
Isha (Nattbönen) Efter skymningens försvinnande till midnatt 4 0 2 – 3 (Witr)