USA:s drönare och den nationella religionen

USA:s nationella religion är nationalismen. Dess gud är flaggan. Dess bön är löfte om trohet.

Flaggan befogenheter inkluderar liv och död, makt som tidigare ägdes av traditionella religioner. Dess myter är uppbyggda kring offret av liv för att skydda dem mot det onda utanför nationen.

En parodi på den arabiska familjen

Handlingen i det första kapitlet kunde inte vara bättre, mor och son tittar på en koranisk tvålopera (ja, det finns det). Den glada mamman hoppas att regissören visar ansiktet av Fatima (dotter till profeten Muhammed), men den ultra-ortodoxa regissören har bestämt sig på att täcka skådespelerskas ansikte med pixel störningar till moderns förtret.