Några frågor om Hajj

Hajj är en viktig pelare i islam. Det har många fördelar och betydelse för muslimer. Hajj har en form och en själ. Formen finns i att ha Ihram, utföra tawaf (gå runt Kaba) och sai (gå mellan de två kullar), gå till Mina, Arafat, Muzdalifah, göra Rami (att kasta småsten) på Jamarat och offra ett får, get eller kamel. Hajjs anda innehåller kärlek, tillgivenhet, offer, tålamod, barmhärtighet, harmoni, enhet, mm.

De två Eids bok – den enkla vägen

Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört från fler än en av de lärda säga: ”Det har inte funnits kallelse till bön eller Iqama för Eid al-Fitr eller för Eid al-Adha sedan tiden för Profeten, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred.”

Nato packar, Turkiet på gränsen till ett nervöst sammanbrott

Organisationen för Kollektiv Säkerhets Avtal (CSTO) började i Kazakstan, det 8 oktober 2012, militärövningen ”Okränkbar Broderskap”. Scenariot är utplaceringen av en fredsbevarande styrka i ett imaginärt land där internationella jihadistiska grupper och terroristorganisationer opererar i ett sammanhang av etniska och sekteristiska splittring.

Salamworld, ett socialt nätverk som riktar sig till muslimer

Facebook (FB) har cirka en miljard anhängare världen över på grund av den är en plattform och ett nätverk av nyttiga applikationer för människor överallt. Praktiskt taget vem som helst kan gå med och söka efter personer och grupper man känner (eller vill känna). Det är en intensiv och ibland bullrig parti online där ingen blir utesluten. Kan samma nätverks modell fungera med en bas av användare som delar en gemensam identitet och, i vissa avseenden, är mer intresserade av att definiera de kulturella och religiösa gränser än at lösa upp dem?