Om pilgrimsfärd till Mecka

Den inre pilgrimsfärden tar många och långa förberedelser och upphandling av varor innan man påbörja resan. Det första är att hitta en guide, en lärare, någon man älskar och respekterar, någon man är beroende av och lyder. Det är han som kommer att leverera de varor pilgrimen behöver.

Hajj etik och betydelse

Islam lägger tonvikt på själva principen om jämlikhet mellan alla människor. Det gör det uppenbart att människor är så lika som kammens tänder. Profeten, frid vare med honom, förklarar: ”O människor! Din Herre är En, är fader är en. Ni är alla söner av Adam och Adam är skapad från lera.” I bönen kan en person bära sin egen dräkt och därmed kan urskiljas. I Hajj, är det helt annorlunda eftersom alla människor bär på två bitar av vitt tyg som liknar en svepning. Detta är den högsta formen av jämlikhet.

Muhammed som ursäkt

”Civilisationernas kamps” strategi, som så oansvarigt utformade den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington i en bok med samma titel på 1990-talet och i tjänst hos Pentagon, är fortfarande vid liv och aktiv, och får näring från västvärldens organiserade fundamentalistisk islamofobi. Denna fundamentalismens provokation svaras med särskilt våld av muslimska minoritetsgrupper uppmuntrad av radikala islamistiska organisationer och med stöd av den saudiska wahhabismen.