Livets ursprung

Det är känt att den genetiska koden är universell, som kan göra det rimligt att tro att allt som har kommit till oss, kommer från en enda förfader. Det är dock omöjligt att uppskatta sannolikheten för en händelse som har inträffat en enda gång sedan universums uppkomst till nutid.

De muslimska idrottarnas dilemma: Ska man fasta under OS?

Den muslimska fastemånaden Ramadan i år sammanfaller med de olympiska spelen, och muslimska idrottsmän står inför dilemmat att vara trogen sin religion eller deras flagg, eller fasta eller inte fasta under tävlingen. Ramadan är en av pelarna i Islam, under de 30 dagar den varar får muslimer inte äta, dricka (eller ha sex) mellan gryning och solnedgång, vilket kan vara ödesdigert fören idrottsmans prestation, framför allt när Ramadan, som i år, infaller mitt under sommaren.