Harut och Marut

En av de mest intressanta legenderna om Al-Zuhara inkluderar två änglar, Harut och Marut, och äger rum en tid efter Adams död, vid den tid då mänskligheten hade blivit så syndigt att änglarna var upprörda och föraktade människor på grund av deras svaghet och lättsinne.

Hannah Arendt, judisk antisionistiska tänkare

Hannah Arendt (1906-1975) var en tysk filosof och politisk teoretiker, dotter till judiska sekulära föräldrar. Hon hade som lärare, filosofer som Martin Heidegger (1889-1976), Karl Jaspers (1883-1969) och Walter Benjamin (1892-1940). Hennes bidrag till politikens natur i 1900-talet är fortfarande en referens pga. sin originalitet, ärlighet och brist på retoriska propaganda.

Afrika och den icke europeiska intellektuella produktion

”Det finns en debatt om postkolonial litteratur och samhälle i Afrika i vilket att skriva på engelska om verk på engelska eller franska genomförs utan någon erkännande till en hel värld som uttrycker sig djup och kraftfullt på olika afrikanska språk.”