Harut och Marut

Basira Morlans samling

 

En av de mest intressanta legenderna om Al-Zuhara inkluderar två änglar, Harut och Marut, och äger rum en tid efter Adams död, vid den tid då mänskligheten hade blivit så syndigt att änglarna var upprörda och föraktade människor på grund av deras svaghet och lättsinne.

Gud bestämde sig för att sätta änglarna på prov för att se hur de skulle agera under samma omständigheter. Han beordrade dem att välja bland dem två av de mest lärda och fromma. När Harut och Marut valdes ut gav Gud dem mänskliga önskemål och känslor och skickade dem till jorden för att leva som män.

Det enda Han beordrade dem var att: inte dricka, dyrka en idol eller vilja bli en människa.

Strax efter ankomsten till jorden hittade de en mycket vacker kvinna, Al-Zuhara, som var lika vacker som stjärnorna själva. De längtade efter hennes kärlek, men hon sa:

– ”Jag kommer att acceptera er bara om ni dyrkar mitt folks avgudar.”

Änglarna vägrade att synda mot Gud och Al-Zuhara lämnade dem. Några dagar senare återvände de till hennes hem och bad återigen om hennes kärlek.

– Jag kommer att acceptera er ner vi ber mig om det om ni lovar att göra en av dessa tre saker, att dyrka en avgud, döda en man eller dricka vin.

– ”Aldrig!” – Svarade båda änglar och gick mycket ledsna.

De gick återigen efter henne och den här gången, överväldigad av lustan, samtyckte de till att dricka vin med henne. När de var berusad och hade roligt, såg de att en annan man tittade på dem och rädda på att bli förråda, dödade de honom.

I himlen blev änglarna förvånade över vad som hade hänt med deras bröder, de bästa och starkaste bland dem. När de insåg att det mänskliga livet var svårare än de trodde, förbarmade sig änglarna över dem och bad till Gud att förlåta dem deras synder.

När det gäller al-Zuhara, hon hade lärt sig från de två änglarna de ord som behövdes för att stiga upp till himlen då när hon var ensam uttalade hon dem och steg upp till himlen och strövade bland stjärnorna. När hon blev trött på att utforska ville hon återvända till jorden, men då upptäckte hon att hon hade glömt de ord som skulle få henne ner. Så Gud förvandlade henne till en stjärna som han placerade i himlavalvet, där skulle hon stanna till tidens slut.