Kvinnliga forskare inom Hadith vetenskap – Del 1

Från Islams tidigaste dagar har kvinnorna spelat en viktig roll i bevarandet och utvecklandet av hadith kulturen och denna roll kvarstår genom århundraden. I varje period av den islamisk historia har funnits många hedervärda kvinnor, erfarna experter i den profetiska traditionen (Hadith) som behandlades med vördnad och respekt av sina bröder. Många referenser ägnas åt dem i de biografiska lexikon.

Hajj och Eid El Adha

Den underliggande betydelsen av denna festivitet är uppoffringens anda till minne av Abrahams stora troshandling många århundraden sedan. Eid el Adha är enligt islamisk lära, en tid för muslimer att lära sig värdet av självförnekelse genom att göra ett offer av något levande till Gud. Det är strängt förnekas av de flesta muslimska teologer att offret har någon vidare betydelse och framförallt att religiösa offer har några försonande eller blidkande värde.

Islamiska föreningar i Frankrike i maktfördelningskris

Ledningen bland de religiösa organisationerna i Frankrike är en offentlig tjänst tillägnad användare/anhängare med syfte att bemöta och tillfredsställa deras intellektuella och religiösa behov. Utredningar visar att de som ansvarar för ledningen, tjänstemän/chefer har en tung och tidskrävande uppgift med att bevara utövarnas religiösa identitet och att skydda böneplatserna.