Burkan, en perfekt fågelskrämma!

Europa, modernitetens hetaste plats befinner sig i moralisk kris, inte bara ekonomiskt. Den vet inte hur man ska hantera närvaron av sin nya minoritet, de muslimska medborgarna som finns i städerna.

Muslimerna och lika rättigheter

Förbudet mot nya minareter i Schweiz, diskussionen om nationell identitet i Frankrike och det eventuella förbudet mot heltäckande huvudduk på offentliga platser, har återupptagit debatten om de miljontals muslimer närvaro i Europa, utöver de ofta förekommande konflikterna av samexistens. I tider av kris, arbetslöshet och osäkerhet, den snedvridna kopplingen mellan invandring och brottslighet samt kriminalisering av den ”andre”, hittar rasismen och offerrollen en fruktbar mark att växa.