Framstående kvinnor och en reflektion om dem i islamisk historia – Del 2

Bidragen från muslimska kvinnor i den första generationen, är förmodligen den som ligger längst bort från den traditionella stereotypen. Kvinnorna hade andra prioriteringar än den väpnade kampen. De arbetade för att säkerställa barnens utbildning och deras makars affärsrörelse. De också följd med trupperna för att ta hand om de sårade och ansvarade för leveranser.

Framstående kvinnor och en reflektion om dem i islamisk historia – Del 1

Kvinnornas ställning i islam är nu en av det mest diskuterade ämne bland muslimerna i alla interkulturella dialoger. Diskussionen initieras oftast genom heta frågor som dyker upp genom samspelet med en uppsättning av icke-islamiska värderingar och omvärdering av tidigare erfarenheter inom det muslimska samfundet. Hursomhelst, det är nödvändigt att ha en bakgrund för att hitta vägen som leder till en implementering av islamiska värderingar i den moderna världen.