Islam och den moderna vetenskapen

Många tror att i själva verket finns det inga problem med vetenskap när det gäller islam. De säger att oavsett vad det handlar om, vetenskap är vetenskap och att islam alltid har uppmuntrat kunskapen (al ilm på arabiska), och därför bör vi främja vetenskapen, och att det inte finns några problem med det.

Religion och auktoritetskrisen

Religion, precis som stam och nationell identitet, är en resurs för politisk legitimitet. Och precis som begreppet nationellt intresse legitimerar krig och diskriminerande politik mellan medborgare och icke-medborgare, utnyttjas religion också för partipolitikens intresse i många samhällen i industriländerna liksom utvecklingsländer. Därför liksom tidigare, är religionen fortfarande en källa till identitet, gränser, diskriminering, våld och förtryck även i modern tid.