Nu kan jag inte vara tyst längre!

Carl Bildt och Beatrice Ask presenterade ”en ny strategi mot terrorism” i DN Debatt den 8 februari. ”Extrema” tolkningar av islam påstås vara faran som kombinerat med bristande integration genererar nya terrorister. Utan närmare förklaring till dessa begrepp så vet man inte om man med extrem och potentiellt farlig menar var och varannan praktiserande muslim eller någonting annat.

Om sexundervisning och idrottslektioner

Ännu ett tecken på den misslyckade integrationspolitiken är när ministrar propagerar för att tvinga ”invandrarflickor” till sexundervisning och idrottslektioner i DN Debatt. Utgångspunkten att invandrare och i synnerhet religiösa invandrare är ett problem och att man måste tvinga på människor de enligt svenska mått rätta värderingarna är en tydlig signal om en inte alls så trevlig människosyn.