Wudu (tvagning) innan bönen

Redaktion

Muslimer ber direkt till Allah och tror att man av ödmjukhet och respekt för den Allsmäktige bör förbereda
sig för att göra det med ett rent hjärta, sinne och kropp. Muslimer ber bara när de är i ett rituellt
tillstånd av renhet, fria från fysiska föroreningar eller orenlighet. För detta ändamål är de rituella
tvagningar (kallad wudu på arabiska) nödvändiga före varje formell bön om man befinner sig i ett tillstånd
av orenhet. Tvagningen innebär att en muslim tvättar delar av kroppen som i allmänhet utsätts för smuts
och orenheter.

Tvagningen (wudu) hjälper den som ska be att bryta av från det vardagliga och förbereda sig för att komma
in i ett dyrkas tillstånd. Det fräschar sinnet och hjärtat och lämnar en känsla av renhet.

Allah säger i Koranen: TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till
armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om
ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen].
Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med
kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte
lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni
tacksamhet.
(5:6)

Tvagningen

En muslim börjar varje handling med en avsikt, så man bestämmer sig mentalt för att rena sig för att be,
för Allahs skull. Sedan börjar man med de tysta orden: ”Bismillah ar-Rahman ar-Raheem” (I Allahs namn,
den Barmhärtigaste, den Nåderikes).

Med en liten mängd vatten tvättar man sedan:

– händerna tre gånger, se till att vattnet når mellan fingrarna och över hela handen upp till handleden

– munnen tre gånger, för en handfull vatten till munnen och skölj noggrant

– näsan tre gånger, med höger hand ta vatten upp till näsan, sniffa vattnet och använda vänster hand för
att andas ut det

– ansiktet tre gånger, från pannan till hakan och från öra till örat

– armarna tre gånger, upp till armbågarna, börjar med höger arm

– huvudet en gång, med våta händer för dem över huvudet från fram till bak och fram igen

– öronen en gång, använda våta fingrar för att torka av insidan och utsidan av öronen

– fötterna tre gånger, upp till vristerna, börjar med höger fot.

Det rekommenderas att man avslutar tvagningen med följande dua: ”Ashhhadu anlaa ilaaha illallaahu wahdahu
laa shareekalahu, washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasooluhu” (Jag bevittnar att ingen bör tillbedjas
utom Allah och att Muhammad är hans tjänare och budbärare).

Det rekommenderas också att be två rakah efter att ha slutfört wudu.

Endast en liten mängd vatten behövs för tvättning, muslimer ska inte vara slösaktiga med vatten. Det
rekommenderas därför att fylla en liten vattenbehållare eller diskhon och inte låta vattnet rinna.

Tvagningen behöver inte upprepas före varje bön om man är fortfarande i ett rituellt tillstånd från den
föregående bönen. Om man har ”brutit wudu” måste tvagningen upprepas innan efterföljande bön. Följande
leder till att man har brutit wudu eller förlorat sitt rituella tillstånd:

Att man har bajsat, kissat, släppt gaser eller kräkts.
Att man somnar
Att man blir medvetslös
Att man blöder från ett sår

En mer omfattande tvagning behövs efter sexuella relationer, förlossning eller menstruation. Detta kallas
ghusl (rituellt bad) och innebär liknande steg som ovan, med tillägg av man ska skölja kroppens vänstra
och högra sida också.

Tvagningen kan göras i valfritt badrum, handfat eller andra vattenkällor som användas för tvagning. I
moskéer finns det ofta speciella områden avsedda för tvättning, med låga kranar, säten och golvavlopp för
att göra det lättare att nå vattnet, särskilt när man tvättar fötterna.

Det finns givetvis undantag när det gäller tvagningen, Islam är en praktisk tro, och Allah i hans
barmhärtighet ålägger oss att göra inte mer än vi kan hantera.

Om det inte finnas vatten tillgänglig eller om man av medicinska skäl bör undvika att komma i kontakt med
vatten för att det skulle bli skadligt, kan man utföra en mer minimal tvagning med ren, torr sand. Detta
kallas ”tayammum” (torr tvagning) och nämns specifikt i Koranversen ovan.

Om man efter tvagningen tar på sig rena strumpor/skor som täcker större delen av foten, är det inte
nödvändigt att ta bort dessa för att tvätta fötterna igen när man förnyar wudu. Snarare kan man i stället
passera våta händer över topparna på strumporna/skorna. Detta kan göras i 24 timmar eller i tre dagar om
man reser.