Västerländska bundsförvanter attackerar islamiska politiska grupper och skapar regional osämja

Catherine Shakdam – PressTV

Så sant som 2011:s Islamiska Uppvaknande Rörelse fällde regimer i Mellanöstern, försöker 2013:s kontrarevolutionera
rörelsen systematiskt och kalkylerade störta alla islamiska politiska fraktioner med ursäkten att den främjar
demokrati.

Om Egyptens president Mohamed Morsis fall inte var en tillräckligt tydlig signal, man behöver bara titta på EU:s juli
fördömande av Hizbollah, den shia libanesiska politiska fraktion som underhåller starka band till Iran och dess
regering, som de båda delar samma ideologi och mål i regionen, för att inse att alla islamiska grupper, oavsett om de
är shia eller sunni, har blivit föremål för en ny politisk inkvisition.

Trots att de sitter på helt olika poler av det politisk-religiösa spektrum, demoniseras och förtalas både det
Muslimska brödraskapet och Hizbollah av median. För att bättre kunna motivera sin offentliga stening av de två
grupperna, är deras politiska nemesis anklagelser om att dem har terror agendor och i fraktioner inom deras egna
leden.

På bara ett par månader gick Egyptens Muslimska brödraskapet från att vara landets styrande parti, med inte bara en
styrande president utan en parlamentarisk majoritet, något som även den avsatte president Hosni Mubarak aldrig kunde
uppnå, till en avfälling fraktion som medierna porträtterar som ett amalgam av religiösa fanatiker med kriminella
tendenser.

I Libanon, Hizbollah, en fraktion som leds av Hassan Nasrallah, en framträdande politisk figur avgudad av miljoner,
har förklarats av EU till en terrororganisation på grund av deras stöd till Syriens president Bashar al-Assad mot den
Fria syriska armén, en lös koalition av miliser som stöds av västmakterna.

I takt med nätet dras åt runt politisk islam, något som tvingar deras anhängare och militant under jorden, riskerar
västmakterna och deras allierade i regionen att radikalisera en hel rörelse, vilket ger extremistgrupper den stora
möjligheten som de så tålmodigt väntat på.

Historien har visat att förtryck, och särskilt religiös repression, föder bara radikalisering. Genom att förhindra
Mellanöstern från att hitta sina egna politiska villkor kommer västvärlden att lyckas endast med att fylla
extremismens eld med mer bränsle i och med förtrycket kommer att leda till hat och en törst efter hämnd.

Fallet med det Muslimska brödraskapet

En av de äldsta politiska grupperingarna i Mellanöstern, Muslimska brödraskapet, grundades 1928 som den största
panarabiska, panislamiska organisation i regionen.

Ironiskt nog var det muslimska brödraskapet en av de första politiska organisationer i arabvärlden som främjade
demokratiska värderingar som bygger på tillämpningen av och respekten för sharia och Koranens lagar.

Nu är det viktigt att förstå att sharia är inte, som media har försökt att få alla att tro, en våldsam och barbarisk
regel uppsättning. Sharia systemet baseras på läror i Koranen och haditherna som organiserar och reglerar alla
aspekter av ens liv, från hur man bedriver en verksamhet till lagar om arv, äktenskap, skilsmässa, beskattningssystem
och kvinnors rättigheter.

Sharia har brett misstolkats av vissa regimer i regionen, främst Saudiarabien, när de försöker använda religionen som
ett förtryckande verktyg mot sitt eget folk för att hävda sin egen makt.

Medan Sharia borde ha använts som bas för ett rättvist och opartiskt regeringssystem, regimer använt det för att
förslava sina landsmän och ingjuta rädsla.

Muslimska brödraskapet föddes ur insikten att alla arabiska nationer har en gemensam nämnare, islam, och som sådan bör
de sträva efter att stå enade inför svårigheter för att erbjuda ett ljusare alternativ till regionen.

Syftet var aldrig att härska över, utan snarare att förena nationer, själva basen för den panarabiska rörelsen.

Om det egyptiska brödraskapet drevs under jorden av förre presidenten Hosni Mubarak, var det för att dess kärnideologi
bar demokratins frön, inte för att det syftade till att indoktrinera nationen.

Påtvingad att överge alla politiska ambitioner, blev den egyptiska Muslimska brödraskapet en social rörelse inriktad
på att organisera sociala program och lindra fattigdomen.

Välorganiserad och stark inriktad till sin sak, väntade brödraskapet på sin tur.

Under 2011:s kaos var brödraskapet den enda fraktion som hade tillräckligt stöd och legitimitet för att samla kring
sin fana ett djupt splittrat och obeslutsam Egypten. Från enväldets trauma fäste den egyptiska nationen fast sin
förhoppning på brödraskapet, i hopp att gruppens allians av religion och politik skulle vara en vinnande kombination
för nationen.

Och om oppositionen argumenterar nu att brödraskapet ledde Egypten mot en pervers form av teokrati, vilket motiverar
deras beslut att slopa den nya konstitutionen, måste man komma ihåg att i stället för att införa sin syn på Egypten,
bad brödraskapet egyptierna att välja dess nya Sharia baserade konstitution genom en folkomröstning, i perfekt linje
med demokratiska normer och traditioner.

Ändå beslöt oppositionen efter presidenten Mohammed Morsis fall att denna lagstiftning inte var legitimt.

I hela Mellanöstern har en häxjakt mot Muslimska brödraskapet börjat med aldrig tidigare skådad grymhet. I Tunisien,
Libyen, Egypten och Jemen jagas islamisterna ner, sönderslitna av median.

Isolering av en politisk islam

Hellre än att låta det muslimska brödraskapet och andra islamistiska politiska strömmar att gå in i mainstream politik
i linje med de demokratiska värderingar, har de västerländska nationerna och deras allierade valt att i stället
förklara krig mot politisk islam, och främja osämja bland länderna i regionen.

I sin grund kan inte demokratin rimma med politiskt förtryck. I ett demokratiskt samhälle bör alla partier och alla
åsikter tillåtas existera och samexistera fredligt, för att berika nationell debatt och låta idéer och ideologier att
mogna och utvecklas.

Sedan den 3 juli inte tillåts det Muslimska brödraskapet att existera. Istället har dess anhängare skjutits ihjäl,
dess tidningar, TV och radiostationer har tagits bort sändning, journalister har hotats, misshandlats och fängslats,
väldigt mycket i linje med den tidigare regimens modus operandi.

Eftersom brödraskapet är under attack i Tunisien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Jemen, har gruppen
blivit tvungen att agera på defensiven och letar efter nya allianser för att säkra sin ställning.

I takt med att brödraskapet kommer att möta mer ihållande attacker från dess fiender, kommer dess moderata strömmar
att tvingas ta ett steg tillbaka till förmån för mer krigförande figurer. Precis som en regering vänder sig till sina
militärer i en tid av krig och kriser, kommer Brödraskapet att tvingas vända sig till några av sina mer radikala
personligheter som kommer att kämpa för sin överlevnad.

Detta kan faktiskt leda till att radikala fraktioner kommer ur det moderata brödraskapets huvudrörelse och leda till
en bred radikalisering.

Skulle brödraskapet stängas i ett hörn, kommer kanske dess ledare känna sig tvingad att söka allianser utanför.

Detta kan visa sig vara en möjlighet som grupper som al-Qaida har väntat på. Känd för att använda oroligheterna som
en katalysator, skulle kunna al-Qaida försöka bli den väpnade grenen av brödraskapet, en allians av bekvämlighet följd
av förtryck.

Originaltext: West targeting islamic political groups >>>>>