Västerlandets två krig

Manlio Dinucci – Voltarienet.org

 

I ett och ett halvt år har vi betonat att USA:s krig i Ukraina har en allvarlig inverkan på EU-medborgarnas levnadsstandard. Detsamma gäller kriget mot civila i Gaza. Men det senare kommer också att gynna EU: gaspriserna kommer äntligen att sjunka, tack vare att vi stjäl gasen från de palestinska överlevande.

Vi är indragna i två krig, i Europa och Mellanöstern, som får allt allvarligare konsekvenser för våra levnadsvillkor och säkerhet.

På den europeiska fronten utfördes vad Wall Street Journal kallar ”en av de största sabotagedåden i Europa sedan andra världskriget” i september 2022: USA, med hjälp av Norge och Polen, sprängde Nord Stream, huvudgasledning som transporterar billig rysk gas till Tyskland och därifrån till andra europeiska länder. Dynamiken i denna krigshandling rekonstruerades, baserat på exakta bevis, av den amerikanske journalisten Seymour Hersh och en tysk utredning.

USA:s utrikesminister Blinken kallade Nord Stream-blockaden ”en enorm strategisk möjlighet för kommande år” och påpekade att ”USA har blivit huvudleverantören av flytande naturgas till Europa”, gas som vi europeiska medborgare betalar mycket mer för än vad vi brukade importera från Ryssland.

Samtidigt överför USA de enorma kostnaderna för Natos krig i Ukraina mot Ryssland på Europa. Europeiska kommissionen banar väg för Ukrainas nästa inträde i EU, med konsekvensen att det är vi europeiska medborgare som kommer att betala för det enorma ukrainska underskottet.

På Mellanösternfronten stöder Europeiska unionen kriget genom vilket Israel, med USA och Nato bakom sig, attackerar Palestina och underblåser en regional konflikt som riktar sig särskilt mot Iran. Italien, som har kopplats till Israel genom en militärpakt sedan 2004, har tillhandahållit de stridsflygplan som israeliska piloter utbildas på, som bombar Gaza som massakrerar civila, och stödjer den israeliska militären på olika sätt. I gengäld har premiärminister Netanyahu lovat premiärminister Meloni att Italien kommer att bli ett energinav för att skicka vidare till Europa den gas som Israel kommer att skicka genom EastMed-ledningen.

Den del av gasfältet till havs, som Israel hävdar ensam ägande av, ligger till stor del i territorialvattnet i det palestinska territoriet i Gaza och det på Västbanken. Genom EastMed-ledningen kommer Israel således att exportera till Italien och EU den palestinska naturgas som de har beslagtagit med militärt våld.