Västerlandets två krig

Krig i Europa

I ett och ett halvt år har vi betonat att USA:s krig i Ukraina har en allvarlig inverkan på EU-medborgarnas levnadsstandard. Detsamma gäller kriget mot civila i Gaza. Men det senare kommer också att gynna EU: gaspriserna kommer äntligen att sjunka, tack vare att vi stjäl gasen från de palestinska överlevande.

Hur Netanyahu förfalskar nyheterna

Netanyahus lögner

Vi i väst tror att vi är välinformerade om vad som händer i Gaza. Vi är inte. Bilderna vi ser är utvalda. Kommentarerna vi hör tillåter oss inte att förstå dem. De vilseleder oss medvetet. Alla avvikande åsikter censureras.

Israels och USA:s sammanbrott

USAs sammanbrott

Medan våra ögon fastnar på massakrerna på civila i Israel och Gaza, misslyckas vi med att uppfatta de interna splittringarna i Israel och USA, eller den avsevärda förändring som detta drama framkallar i världen. För första gången i historien massakreras civila live på tv.