Var Aisha sex år gammal när hon gifte sig? Del 1

T.O. Shanavas – The Minaret

Var Aisha sex år gammal när hon gifte sig? Del 2

En kristen vän frågade mig en gång: ”skulle du gifta bort din sjuåriga dotter med en femtioårig man?” Jag sa ingenting. Han
fortsatte: ”Om du inte skulle göra det, hur kan du acceptera äktenskapet mellan en oskyldig sjuåring, Aisha, och din
profet?”. Jag sa: ”Just nu har jag inte något svar på din fråga. Min vän log och lämnade mig med en tagg i hjärtat. De
flesta muslimer svarar med att sådana äktenskap accepterades på den tiden, annars skulle folk ha protesterat mot profetens
äktenskap med Aisha.

Dock kommer en sådan förklaring att vara tillräckligt endast för dem som är naiva nog att tro på det. Och tyvärr var jag
inte nöjd med svaret.

Profeten (fvmh) var en exemplarisk man. Hela hans
uppträdande var så oklanderligt som möjligt, så att vi muslimer, kan imitera honom. Och trots detta, de flesta muslimer i
Toledos islamiska center, inklusive jag, skulle inte komma på tanke att gifta bort sin sjuåriga dotter med en femtiotvåårig
man. Om en familj skulle ändå acceptera denna typ av äktenskap, de flesta om inte alla skulle titta snett på flickans far
och den gamla brudgummen.

1923 beordrades folkbokföringsregistrets ämbetsmän i Egypten att inte acceptera eller utfärda officiella äktenskaps intyg
för flickor yngre än sexton år eller pojkar under arton år. Åtta år senare, 1931, Shariadomstolarnas organisation och
arbetsordnings lagen bekräftade beslutet och införde ett systematiskt avslag på alla ansökan om äktenskap där bruden var
under sexton år och brudgummen under arton år. (Women in Muslim Family Law, John Esposito, 1982). Detta visar att även i
Egypten, ett övervägande muslimskt land accepterade man inte barnäktenskap.

Därför var jag säker på, men utan konkreta bevis annat än hängivenhet till min profet, att berättelserna om ett bröllop
mellan den sjuåriga Aisha och Profeten vid femtioårsåldern var bara en myt. Senare visade dock min långa forskning i
strävan efter sanning i denna fråga att min intuition var korrekt. Min Profet var en ädel man. Han gifte inte sig med en
sex eller sjuårig flicka. Aishas ålder har felaktig förmedlats genom hadith litteratur. Egentligen tror jag att de
berättelser som nämner denna episod är till stor del ogiltiga. Flera hadith (Profetens traditioner) som hänvisar till
Aishas ålder vid tiden för hennes äktenskap med profeten är tveksamma. Jag kommer här att presentera bevis mot den allmän
accepterade fiktion som iscensattes av Hisham ibn Urwa och rentvå min Profets namn som framställs som en oansvarig gammal
man som utnyttjade en liten oskyldig flicka.

Bevis 1: Källans giltighet

De flesta berättelser som har publicerats i hadith böcker har som enda källa Hisham ibn Urwa som stödde sina berättelser i
sin fars auktoritet. Först, borde det inte vara logisk att inte bara en person men två eller tre hade också återberättat
händelsen? Det är märkligt att ingen från Medina, där Hisham ibn Urwa bodde de första 71 åren av sitt liv berättade samma
händelse med tanke på att bland hans lärjungar i Medina fanns den ansedda Malik ibn Anas. Överföringen av berättelser över
denna händelse börjar med folk från Irak, dit Hisham flyttade efter att ha bott i Medina större delen av sitt liv.

I Tahzib al tahzib, en av de mest kända biografiska böcker om tillförlitliga berättare (muhaddithun) av profetens
traditioner, står det att enligt Yaqub ibn Shaiba ”(Hisham) är mycket tillförlitlig, hans berättelser är godtagbara, med
undantag på vad han förmedlade efter att han hade bosatt sig i Irak.”
(Tahzib al Tahzib, Ibn Hajar al Asqalani, Dar Ihya al
Turath al Islami, 1500-talet. Vol 11, s. 50).

Det har berättats senare att Malik ibn Anas var misstänksam mot de berättelser som Hisham överförde genom folk från Irak,
”Jag har fått höra att Malik inte litade på de berättelser Hisham förmedlade genom folk från Irak” (Tahzib al
Tahzib, Ibn Hadjar al Asqalani, Dar Ihya al Turath al Islami, Vol 11, s. 50).

Mizan al Itidal, ett annat bibliografiskt verk över dem som förde vidare Profetens traditioner nämner: ”Hishams minne
försämrades kraftigt när han blev äldre”
(Mizan al Itidal, Al Zahbi, al Maktaba al athriya, Sheikhupura, Pakistan, Vol
4, s. 301).

SLUTSATS: Baserat på dessa utgångspunkter kan vi säga att Hishams minne hade försvagats och berättelserna överförda under
den tid han bodde i Irak är inte tillförlitliga. Därför hans redogörelse för Aishas bröllop och ålder är inte giltiga.

KRONOLOGI: Det är också viktigt att ta hänsyn till de olika datum i Islams historia:

  • före 610 Jahiliya (den förislamiska åldern) innan uppenbarelse
  • År 610 – Första uppenbarelsen
  • År 610 – Abu Bakr accepterar Islam
  • År 613 – Profeten Muhammed (fvmh) börjar predika offentligt.
  • År 615 – Migration till Abessinien
  • År 616 – Umar bin al Khattab accepterar Islam
  • År 620 – Den allmänt accepterade datum för Aishas förlovning med Profeten.
  • År 622 – Hijra (emigration till Yathrib, senare kallad Medina)
  • År 623/624 – Den allmänt accepterade datum för året när Aisha flyttade till Profetens hus.

Bevis 2: Förlovningen

Enligt al Tabari (också enligt Hisham ibn Urwa, Ibn Humbal och Ibn Sa’d) trolovades Aisha vid sju års ålder och flyttade
tillsammans med Profeten vid nio års ålder.

Men i ett annat verk säger al Tabari: ”(Abu Bakrs) fyra barn föddes av hans två fruar under den förislamiska tiden”
(Tarikh al umam wa l Mamluk, al Tabari (d. 922), Vol 4, s.50, Dar al Fikr, Beirut, 1979).

Om Aisha trolovades år 620 (vid sju års ålder) och började leva med profeten år 622 (vid nio års ålder) skulle detta
innebära att hon föddes år 613. Därför, om vi förlitar oss på al Tabaris citat, skulle dessa datum visa att Aisha föddes år
613, tre år efter att uppenbarelserna började (år 610). Men al Tabari har också nämnt att Aisha föddes under den
förislamisk eran (i Jahiliya). Hade hon föds före år 610, då skulle hon ha varit minst 14 år gammal när hon började sitt
äktenskapliga liv med Profeten. Al Tabari motsäger sig själv i sin redovisning av händelserna.

SLUTSATS: Al Tabari är inte tillförlitligt i frågan om fastställandet av Aishas ålder.

Bevis 3: Aishas ålder i relation till Fatimas ålder.

Enligt Ibn Hadjar ”föddes Fatima när Kaban återuppbyggdes, när Profeten var 35 år. . . hon var fem år äldre än Aisha”
(Al Isaba tamyiz fi al Sahaba, Ibn Hadjar al Asqalani, Vol 4, s. 377, Maktaba al Riyadh al Hadith, al Riyadh, 1978).

Om Ibn Hadjars information stämmer, föddes Aisha när profeten var 40 år. Om Aisha gifte sig med Profeten när han var 52 år
gammal, då var Aishas ålder vid äktenskapet 12 år.

SLUTSATS: Ibn Hadjar, al Tabari, Ibn Hisham och Ibn Humbal motsäger varandra. Således är Aishas äktenskap vid sju års ålder
en myt.

Bevis 4: Aishas ålder i relation till Asmas ålder.

Enligt Abd al Rahman ibn Abu Zannad: ”var Asma 10 år äldre än Aisha” (Siyar ilam al Nubala, Al Zahabi, Vol 2, s.
289, al Risala Mu’assasa, Beirut, 1992).

Enligt Ibn Kathir: ”var hon (Asma) 10 år äldre än sin syster (Aisha)” (Al Bidaya wa al nihaya, Ibn Kathir, Vol
8, s. 371, Dar al Fikr al Arabi, Al Jizah, 1933).

Enligt Ibn Kathir: ”såg hon (Asma) mordet på sin son under detta år (73 av H.), som redan nämnts, och fem dagar senare
dog hon själv. Enligt andra berättelser dog hon inte efter fem dagar, men efter 10 eller 20, eller några dagar efter 20
eller 100 dagar. Den mest kända berättelse nämner 100 dagar senare. Vid tidpunkten för hennes dödsfall var hon 100 år.”

(Al Bidaya wa al nihaya, Ibn Kathir, Vol 8, s. 372, Dar al Fikr al Arabi, Al Jizah, 1933)

Enligt Ibn Hadjar al Asqalani: ”levde (Asma) i hundra år och dog år 73 eller 74 efter Hijra.” (Taqrib al tahzib, Ibn
Hadjar al Asqalani, s. 654, Bab fi al Nisa, al harf al Alif, Lucknow).

Enligt de flesta historiker var Asma, Aishas äldre syster, tio år äldre än Aisha. Om Asma var 100 år gammal år 73 av H., var
hon 27 eller 28 år gammal vid Hijras tidpunkt.

Om Asma var 27 eller 28 år vid Hijras tidpunkten, då var Aisha 17 eller 18 år gammal vid denna tid. Därför om Aisha var 17
eller18 år vid tidpunkten för Hijra, då innebär det att hon började leva med Profeten när hon var 19 eller 20 år gammal.

Med stöd i berättelser från Ibn Hadjar, Ibn Kathir och Abd al Rahman ibn Abi Zannad, var Aishas ålder när hon började leva
med profeten 19 eller 20 år. I bevis 3, antyder Ibn Hadjar att Aisha var 12 år gammal och i bevis 4 motsäger han sig själv
genom att ge henne 17 eller 18 år. Vilken är då den rätta ålder, tolv eller arton?

SLUTSATS: Ibn Hadjar är en opålitlig källa i frågan om Aishas ålder.