Vackra sunna att göra varje dag

IF Redaktion


När du först vaknar på morgonen

1. Så snart man vaknar ska man gnugga ansiktet och ögonen med båda handflator så att sömnsvårigheter avlägsnas.
(Tirmidhi)

2. Man bör recitera följande två dua: Alhamdu lillaahil-ladhee ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ayayhin-nushoor.
(Beröm är till Allah som ger oss livet efter att han har föranlett vår död och till Honom är återkommer vi).
(Bukhari)

3. Recitera också:

Laa illaha illallahu wahdahu la shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa alaakulli shay in Qadeer
Subhaanallahi, walhamdu lillaahi, wa laa ilaha illallahu, wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa Quwwata illaa
billaahil- Aliyyil- Adheem, Rabbighfir lee.

Det finns ingen värd att dyrka, utom Allah ensam, som inte han någon partner, Hans är makten och till Honom hör
allt beröm, och Han kan göra allt. Ära är till Allah. Beröm är till Allah. Det finns inget värt att dyrka men
Allah. Allah är den största. Det finns ingen makt och inga befogenheter förutom av Allahs vilja, den Upphöjde,
den Mäktige. Min Herre, förlåt mig.

Den som reciterar detta kommer att bli förlåten, och om han ber till Allah, kommer hans bön att bli besvarad,
om han utför tvagning och ber, kommer hans bön att accepteras. (Bukhari)

4. Att använda miswaak när man vaknar är sunna. (Abu Dawood)

Anmärkning: Detta är en separat sunna till när man använder miswaak i wudu. När du ska ta på dig byxorna, sätt
först höger ben, sedan vänster. Samma process ska användas när man tar på sig en skjorta, sätt först på höger ärm
och sedan vänster. Samma procedur bör följas när du ska bära en väst. När du ta på dig en sko, börja först med höger
sko. När du tar av dig något plagg eller sko, börja med vänster och sedan höger. Detta är sunna metoden när du tar
av dig något kläder från kroppen. (Bukhari och Tirmidhi).