Upphäver rökning tvagningen (wudu)?

Abdul-Fattah Idrees

 

Rökning är ganska utbred bland många muslimer likaså okunnighet i frågan om hur den påverka våra religiösa plikter. En fråga som ganska ofta tas upp är om rökningen upphäver tvagningen (wudu).

Svaret är nej, rökning upphäver inte tvagningen, men man måste undvika att gå till moskén med den dåliga lukten och andedräkt som rökning orsakar för att inte skada sina muslimska bröder och systrar och även änglarna.

Den framstående muslimsk lärd, Dr. Abdel-Fattah Idrees, professor i jämförande rättsvetenskap vid Al-Azhar Universitetet, konstaterade att rökningen inte upphäver tvagning. Dock är det inte rekommenderat för den som röker cigaretter att stanna i moskén, eftersom med det skulle han skada människor och änglar.

Detta är en analogi till det som berättas att Profeten, frid vare med honom, beordrade dem som hade ätit lök eller vitlök, nämligen att inte komma till moskéer för att inte skada människor med dålig lukt.

Jabir bin Abdullah berättade att Profeten sade: ”Den som har ätit vitlök eller lök bör hålla sig borta från oss (eller bör hålla sig borta från vår moské).” (Al-Bukhari)

Ibn Umar har också berättat att, ”under den heliga slaget vid Khaybar Profeten sade: ”Den som åt av denna växt (d.v.s. vitlök) bör inte komma in i vår moské.” (Al-Bukhari)

Även om dessa typer av livsmedel är lagliga (halal), är det inte acceptabelt för någon som hade ätit dem att komma till moskén. Därför är det kristallklart att man inte ska orsaka några skador på andra.

Så, även om rökning inte upphäver tvagningen, en muslimsk rökare rekommenderas att ta bort rök lukten från sin mun innan denne går till moskén.

Allah den Allsmäktige vet bäst.