Upphäver rökning tvagningen (wudu)?

Rökning är ganska utbred bland många muslimer likaså okunnighet i frågan om hur den påverka våra religiösa plikter. En fråga som ganska ofta tas upp är om rökningen upphäver tvagningen (wudu).