Tvagning (Wudu)

Haluk Nur Baki

 

Medicinska mirakler från wudu

När man gör wudu, elektroner och spänningar som samlats i kroppen sköljs bort. Det blir en balans i kroppens elektricitetsansamling. Hälsa och balansen i statisk elektricitet i kroppen hör tätt samman. Elektricitet i luften, i plast, polyester mm förstör denna balans, vilket kan leda till besvär. Vi fungerar som kondensatorer, vilket gör att vi laddas upp med elektroner hela tiden. Detta kan leda till irritation, huden påverkas och psykosomatiska sjukdomar kan uppstå. Enda lösningen är då wudu (tvagning) och ghusl (hel tvagning). Först när vi tvättat oss blir vi av med elektronerna. Detta fungerar även när man använder sand s.k. Tayammum. Trots dessa enkla åtgärder mot statiskhet, går många till akupunktur för att få bot.

Blodomloppet i vår kropp består av två cirkulationssystem; det ena från hjärtat ut i kroppen, det andra tillbaka igen. Blodet pumpas i tunna kapillärer (kanaler) och i dessa kan små obearbetade matrestpartiklar (metaboliter) fastna och hindra blodflödet. Vid wudu, då vattnet når huden, rör sig dessa smala ådror som en våg. Just då frigörs matrestpartiklarna som ev. täpper till ådrorna. Dessa partiklar har benägenhet att fastna i kapillärerna i händer, fötter och ansiktet, just de delar av vår kropp vi rör när vi gör wudu!

Immunsystemet består av vita blodkroppars cirkulation i kroppen. De smala ådrorna för ut de vita cellerna (lenfositer) till kroppens alla delar. Dessa celler dödar bakterier och räddar kroppen från sjukdomar. Wudu har positiva effekter på detta system. När man tvättar händer och fötter (som ligger långt från kroppens centrum) ökar blodcirkulationen. De viktigaste områdena för lymfsystemet är ansikte, hals och näsa. Man får en massageeffekt när man tvättar dessa delar av kroppen. Detta hjälper lymfsystemet att vara effektivare.

I Koranen (5:6) står: TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna.” ”… Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet.” Wudu är alltså en gåva, som vi ska vara tacksamma för.

 

Bönen

Bönen betecknas som trons pelare, som uttrycks i Koranen. Bönens mening är dyrkan, som är meningen med att vi finns till. Man utvecklas ständigt i utförandet av bön. När man säger ”Allahu Akbar”, uppnår man en närhet till Gud som man inte annars får.

 1. Bönens fysiska fördelar
   1. Ögonens absoluta vilotillstånd är när man ser på en fixerad punkt på ca 1,5 meters avstånd. Detta är det avstånd man gör sujud (nedfallande) på, vilket är den punkt man tittar på under bönen. Om man räknar med 40 bön enheter, som utförs varje dag, ger man ögonen mycket vila.
   1. Kroppens leder, knä, armar, höfter mm. är de delar som belastas mest. Under bönen rör man på dessa leder, vilket gör att man blir smidigare. Detta är mycket positivt när man blir äldre.
   1. Hjärtats elektromagnetiska fält är mycket viktigt för hjärtats funktion. Under bönen når dessa fält ideala linjer.
 2. Själen
   1. Ungefär en timme om dagen kommer vi ifrån världslig stress och kan varva ner under bönen.
   1. Såsom det uttrycks i Koranen kommer vi ifrån slöseri och det dåliga samt slipper ifrån den stress som självgodhet och stolthet innebär.
   1. Ödmjukhet utvecklas automatiskt hos den som utför bön. Psykiska sjukdomar som kan uppkomma genom stark misstänksamhet, snarstuckenhet, obeslutsamhet mm. förebyggs.
 3. Moral och handlingar
   1. Under bönen då vi läser Al Fatiha och säger ”Dig dyrka vi och Dig anropa vi om hjälp” utvecklar vi oss undermedvetet. Vi analyseras av vårt medvetande så att detta så småningom höjer vår moral och våra handlingar (aklaq).
   1. Rörelserna i bönen tar bort stoltheten och självgodheten (som leder till egoism) när man bugar inför Gud. Ur moralisk synpunkt är självgodhet bland de värsta egenskaperna och grunden till många bråk och gräl och en sjukdom i vårt nafs (Jaget). Bara att seriöst böja sig inför Gud, gör att detta kan försvinna.
   1. Bönen gör också att man kontrollerar sin iman (tro). Vi blir starkare i tron. En stark muslim ljuger inte och är inte oärlig. Bönen är en stark grund för hadithen som säger att ”en muslim ljuger aldrig”.

 

Andra positiva effekter av bön

Över 100 verser beskriver bönen. Funktionerna är sociala, psykologiska, ekonomiska, moraliska och fysiska. Bönen gör en muslim aktiv och delar upp dagen i fem naturliga delar. Man blir medveten om tidens gång. Renhet omkring en muslim är ett måste. Vi renar oss mer än andra människor i och med wudu. Det populära ämnet ”ren miljö” har alltid existerat för muslimer. Det är obligatoriskt (fard) att omgivningen vid bönen är ren. Att be tillsammans är starkt rekommenderat och detta ökar den sociala gemenskapen. Detta leder till ”värme” mellan muslimer.

Bönen lär oss självdisciplin och att vi är begränsade varelser, som endast ska söka Guds nåd. Det finns ett slut och vi bör ta oss i akt för att handla fel. Vi ska följa den väg som leder till sann frid. Vi utvecklas andligt av regelbunden bön. Vi blir ödmjukare, tacksammare får mer tålamod vid svårigheter, blir generösa och fruktar Gud, som känner alla våra tankar och handlingar. Vi ber bara för Guds skull, för att söka hans nåd.