Tvagning: en ordination för bättre hälsa!

Dr. H. Nurbaki

 

TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet. 5:6

Tvagning är en utmärkt medicinsk ordination och en av miraklen i Koranen. Även de som inte antagit islams budskap tar efter detta muslimernas sätt att rena sig. Men muslimerna har redan haft denna favör i 1400 år. De har utfört tvagning troget under hela denna långa tidsperiod, utan att ana vilka fantastiska medicinska upptäckter som skulle göras av forskare långt senare.

De tre huvudsakliga fördelarna som tvagningen har för hälsan är dess positiva verkan på blodcirkulation, immunsystem och elektrostatisk balans i kroppen.

 

Blodcirkulation

Cirkulationssystemet fungerar, kort förklarat, enligt följande: Hjärtat både pumpar blod till vävnader i hela kroppen och för tillbaka biologiskt använt blod. Om denna blodcirkulation störs ökar diastoliskt blodtryck, det ökar även med åldern och kan bidra till död i förtid.

Välfungerande blodådror och vener är nödvändiga för blodcirkulation. Blodådrorna påminner om ett flexibelt rörsystem som fördelar sig i allt mindre rör. Om de tunnaste ådrorna förlorar sin elasticitet ökar hjärtats arbetsbörda, detta kallas arterioskleros.

Olika påfrestningar i vårt dagliga liv leder till att blodådrorna förlorar sin elasticitet och blir förkalkade. Detta anses vara en av orsakerna till åldrande, och detta är ett viktigt forskningsområde inom medicinvetenskap. Fel näring och stress kan ha allvarliga konsekvenser för blodådrornas kondition. Om ovan nämnda förkalkning av blodådror är både vanligt och farligt – vad kan vi då göra åt det? Förkalkning av blodådrorna sker inte över en natt. Dessutom är de allra tunnaste ådrorna, längst bort ifrån hjärtat de som är mest utsatta, det vill säga de som är i fötterna, i händerna och i hjärnan. Det är också dör som denna process startar.

Det finns en liten vardaglig rutin som tränar upp de allra tunnaste blodådrorna, genom att värma upp och vidga dem och kyla ner och få dem att dra ihop sig. Detta sker genom vatten när vi tvättar oss.

Dessutom får dessa ofrivilliga rörelser i blodådrorna ”bortglömda” näringsämnen att återupptas av blodcirkulationen. Allt detta till följd av temperaturförändringar vid tvättning.

Nu när vi känner till detta är det lätt att förstå visdomen bakom de koranverser som uppmanar oss till att tvätta våra händer, fötter och ansiktet. En till vacker vers kan även i detta fall betraktas i nytt ljus: Han vill fullkomna er sin nåd och sin Barmhärtighet.

Vår blodcirkulation är en nåd och att Gud som skapat detta fantastiska system, manar oss till att tvaga oss är att fullkomna denna nåd! Det är helt klart bevisat att tvagning på detta sätt motverkar besvären som kommer med åldrandet och motverkar senilitet genom att stimulera och träna upp hjärnans blodådror.

 

Immunsystemet

Förutom röda blodkroppar transporterar blodcirkulationen vita blodkroppar och leukocyter. Ådrorna som används av dessa är tio gånger så små don de som används av röda blodkroppar. Vi kan ibland de denna färglösa vätska när vi fått ett sår. Detta lymfatiska system set till att alla kroppsdelar skyddas av immunsystemet. Alla bakterier och främmande objekt och även cancercellerna som kan ha invaderat kroppen attackeras av leukocyterna i det lymfatiska cirkulationssystemet. Om det lymfatiska systemet felar kan dessa främmande objekt eller cancerceller få övertaget, vilket kan leda till allvarliga infektioner och sjukdomar.

Man har än idag inte helt kunnat klarlägga hur detta system fungerar, men även detta system påverkas av värme och kyla. Vissa forskningsrön menar att kyla hindrar lymfatiska systemets små kapillärer att vidgas och därmed förhindrar effektiv transport av leukocyter, kan vara en delvis orsak till att en vanlig förkylning utvecklas. Även här spelar tvättning rollen av stimulans.

Man skulle kunna påstå att dessa goda effekter är enbart en slump och bieffekt. Denna tvivlande fråga kan vi besvara genom att studera hur tvagningen bör genomföras:

  1. För att lymfatiska systemet skall få en genomgående stumulans, fåt inte en enda del av kroppen lämnas otvättad. Det är så man genomför ghusl, kroppstvagningen.
  2. Den kroppsdelen som ät ett centrum för stimulerande för lymfatiska systemet är näsans bakre del, och den pharyngeala regionen bakom näsan och tonsillerna. Att tvätta dessa delar understryks särskilt under utförandet av tvagning.
  3. Att stimulera nacken från båda sidorna är viktigt för lymfatiska systemet, och även detta ingår i tvagningen.

Kroppens mest fantastiska försvarsceller, lymfocyterna transporteras genom lymfatiska systemet till hela kroppen. De patrullerar överallt i jakt efter någon bakterie eller dylikt som kan ha trängt in i kroppen. Är inte detta om något en välsignelse! Om detta cirkulationssystem störs av någonting, och om det är så att du kan hjälpa detta system att fungera bättre genom tvagningar, är inte detta bud då ett till bevis av Guds Barmhärtighet?

 

Statisk elektricitet

Kroppen har en normal balans av statisk elektricitet och fysiologin i den friska människokroppen är relaterad till denna balans.

Förändringar i atmosfären, ändringar i lufttryck, åskväder, apparater mm kan påverka denna balans. Smärtor, irritation och hudbesvär är några av symptomen för att denna balans har rubbats. Vi kan återställa denna balans enkelt: genom tvagning!

Den mest synliga konsekvensen av denna obalans är hudproblem, tidig tillkomst av rynkor och åldrad hud.

Skeptikern frågar säkert; kan tvagning ha något med statisk elektricitet att göra? Klart har den det! Till och med tayamum, torrtvagning leder bort statisk elektricitet avsevärt.

Den vers som vi citerade i början av denna artikel fastslår klart och tydligt den hälsosamma aspekten av tvagning och dess värde som ett av Guds Barmhärtighetstecken. Vi kan enbart delvis förklara dess värde genom medicinska termer. Någon skulle kunna säga att: ”Ja, men jag tvättar både mitt ansikte och mina händer flera gånger dagligen!”

Men minns att denna goda vana är endast ca sjuttio – åttio år gammal vana, även hos dem som kallar sug de mest civiliserade i vår värld. Ännu viktigare är att en social vana eller rekommendation inte kan jämföras med ett gudomligt bud!

Värdet och betydelsen av tvagning begränsar sig inte till dessa medicinska observationer som vi har tagit upp. Tvagningen påverkar även känslan av värdighet och välmående hos praktiserande muslimer. Som alltid är islams gåvor till människorna mångfaldiga!

 

Utförandet av tvagning

1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger.
2. Ta vatten i höger hand och skölj munnen tre gånger.
3. Ta vatten i höger hand, för in vattnet i näsan och blås ut, tre gånger.
4. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
5. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
6. Fukta händerna och dra lätt över huvudet.
7. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret, så att även baksidan av öronen tvättas.
8. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster foten.

 

Salaam, Jan-Feb 1998, Sida 13 – 14