Slut på Ramadan 2018 – fredag den 15 juni

IF Redaktion

För anhängarna av de astronomiska beräkningarnas metod för att anta en enhetlig muslimsk kalender kommer den nya
månen att vistas torsdag den 14 juni vilket markerar slutet av månaden Ramadan 1439/2018 efter 30 dagars av fasta
som startade den 16 maj. Månaden Shawwal börjar med Eid al-Fitr fredagen den 15 juni.

Således Turkiet och de amerikanska och europeiska muslimska organisationer som har antagit den vetenskapliga metoden
för att bestämma i förväg datum för den islamiska månaden meddelade för länge sedan att Eid festen kommer att inträffa
fredag den 15 juni, med hänvisning till Europeiska Fatwarådet.

Enligt astronomiska data som presenterats kommer månen faktiskt att vara synlig från torsdag den 14
juni i år i stora delar av världen, vilket framgår av kartan nedan:

Månen kommer att ses:

– med blotta ögat i de flesta av Amerikas olika zoner och i Västafrika (i grönt)

– med blotta ögat eller genom teleskop i vad som återstår av Amerika och Afrika (norra och östra delarna),
Mellanöstern och södra Europa om väderförhållandena är bra eller dåligt (i lilla)

– med teleskoputrustning i övriga Europa och Asien-Stillahavsområdet (i blått).

Den nya månen bör därför vara synlig i den muslimska världens länder torsdagen den 14 juni, och därmed fastställa
Eid al-Fitr till fredagen den 15 juni. Det är ett viktigt faktum att känna till eftersom hur man fastställer Ramadan,
framförallt i Saudiarabien, är avgörande för många muslimska organisationer i Europa.

Allt leder oss att tro att det kommer att finnas några skillnader i åsikter om slutdatum för Ramadan i år, precis som
2015.

Annars kommer den heliga månaden sluta fredag den 15 juni, efter 30 dagars fasta för dem som har följt Europeiska
Fatwarådets rekommendation om början av Ramadan.

Glöm inte glömma att ge zakat-al-fitr, beloppet som har fastställs för 2018 år 75 kr per person enligt flera
muslimska organisationer.