Sekterismen, sunni vs shia

Houssain Labrass

Under det senaste halvseklet har den islamiska världen sett födelsen av ett nytt fenomen främmande för dess historia,
kultur och lära, sekterismen. Muslimer genom historien har varit oeniga på många olika områden, politiska, sociala,
tolkningar av religiösa texter, kulturella frågor, etc.

Baserat på dessa avvikelser föddes skolor, trender och rörelser som ledde till debatter, konfrontationer och
sammandrabbningar ibland eller försoning och enhet andra gånger. I fråga om de religiösa tolkningar fanns det i
början mer än nittio skolor, varav åtta att dem finns kvar än i dag, och var och en med en lång historia såsom
Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafii, JaFari, Bidaia, osv. Den muslimska världen är uppdelad i två huvudsakliga politiska
perspektiv som så småningom kallades den sunnitiska politiska skola och den shiitiska politiska skolan eller
anhängare av en ledarskap byggd på profetens (fvmh)
ättlingar.

Den shiamuslimska strömmen bygger främst på den rättsliga skolan Jafari och i sin tur delas in i politiska grupper
där politiskt oliktänkande blandas med oliktänkande i tolkning av texterna eller källors riktighet som är fallet med
Imamia skolan (Tolfte), Zaidia, Alawi, osv.

Å andra sidan finner vi samma situation i den sunnitiska strömmen som bygger främst på fyra juridiska skolor som
Maliki, Hanafi, Shafii och Hanbali men det finnas andra minoritetsskolor.

I denna kontext sågs mångfald och oliktänkande som ett naturligt resultat av Guds nåd som han har placerat i denna
värld av mångfald som komplettera varandra och som ibland leder till olaglig konfrontation motiverad av olika
intressen.

Men en nyhet i förhållande till mångfalden av det muslimska tänkandet dök upp under det senaste århundradet, när en
rörelse från Najd i Saudiarabien starkt kom fram iklädd med petrodollars makt.

Denna rörelse, som är uppkallad efter dess grundare Muhammad Ibn Abdulwahhab som levde under större delen av
1700-talet och som efter en historisk process av territoriell expansion och politisk kontroll över den arabiska
halvön under klanen al-Sauds flagga, som jag inte kommer att behandla här på grund av att den otroliga mängden data
och information värdig ett komplett historiska verk, lyckades infiltrera och ta över en av de mest prestigefyllda
lag skolor, Hanbali skolan.

De förde in en rörelse som tidigare hade tagit över skolan och som hade bestridits av de stora kunniga av den tid,
nämligen Dahiri rörelsen. Dahiri rörelsen är en bokstavstrogen rörelse som lämnar till intellektet ingen annan
funktion än att läsa den skenbara eller ytliga i olika texter utan ytterligare alternativ tolkning än den
bokstavliga utom i fall av bokstavlig omöjlighet.

Utan tvivel har deras påstående redan vederlagts för århundraden sedan av olika skolor, men den kommer upp nu åter
med en egen politisk makt och en ekonomisk makt bakom den.

Wahhabismen presenterar en totalitär vision av islam där alla muslimer har fel och dess framtid är undergång, om de
inte väljer den rätta vägen, det vill säga wahhabismen. Denna rörelse har många likheter med andra sådana
bokstavstrogna rörelser som salafismen. Äktenskapet mellan de två ledde till radikala och fanatisk rörelser med
politiska syften med religiös utseende ur sitt sammanhang.

Dessa rörelser har helt förändrat begreppet mångfald inom islam och främjat sammandrabbningen mellan de två mest
utbredda visioner av islam, Sunnismen mot Shiismen. Var och en av dessa rörelser presentera sig själva som den enda
legitima representanten till båda parter när det i själva verket de är en marginell minoritet med en paranoid
psykologisk inställning med storhetsvansinne.

Vi hittar ofta på nätet enorma smutskastningskampanjer genom anklagande texter, partiella och partiska analys,
demagogiska, manipulerande, osv.

Det är väldigt typisk med Youtube videor där man ser en paranoid man som säger sig tillhöra de som följer sunna och
anklagar en annan paranoid som förolämpar vissa av Profetens (fvmh) följeslagare, eller en annan paranoid som påstår
sig vara shia som anklagar sin sunni kollega som uttalar negativa påstående mot Profetens familj.

Därför ser vi hur dessa rörelser gör till sin sak massmorden på muslimer i Irak, Pakistan, Egypten, Marocko,
Algeriet, mm… förstörelsen av moskéer, gravar, mausoleer, skolor, byggnader och dokument som tillhör den islamiska
civilisationens historiska arv och andra grymheter.

Det är sant att dessa paranoida vanligtvis inte har någon kunskap om de islamiska vetenskaper, men i jämförelse med
de flesta muslimer nivå på den religiösa kulturen, då inser vi att den enögde är kung i de blindas land.

Islams visdom och vetenskapliga röst har tystats och marginaliserats. Ingen vet något om de slutsatser som Al
Azhars Islamic Research Complex (den mest prestigefyllda institution i islamiska vetenskaper i världen med mer än
tusen år av historia) och Libanons Högre Islamiska Rådet (den viktigaste shiitiska institution i arabvärlden efter
Najaf i Irak) kom fram till. Vi pratar om insatser i jakt på svar och närmande av inställningar mellan två enheter
som består av några av de skarpaste hjärnorna i samtida islamisk tanke.

Å andra sidan år 2006 utfärdade den shiamuslimska världen en av de viktigaste fatwor som har utfärdats på ganska
länge, för att avgöra frågan om förolämpning av Profetens (fvmh) följeslagare, något som görs av några radikala
shiamuslimer. Imam Khaminai, den högsta auktoriteten i världen inom Shia vetenskap och den islamiska republiken
Irans högsta ledare utfärdade den berömda fatwa där man fördömde varje muslim som föraktar en av profetens (fvmh)
följeslagare eller de rätt vägledda kalifer och fastställde att alla kommentarer, handlingar eller ett beteende som
leder till separation och konfrontation mellan muslimer är en olaglig handling.

Men denna typ av händelser och nyheter visas inte i dessa tv- kanaler avsedda för sekterism och som finansieras av
mycket mörka element.

En muslim är en person som har beslutat att erkänna att världen har en skapare, att underkasta sig Honom, att älska
och dyrka Honom, att tydliggöra Hans attribut och bygga i den här världen och föregå med gott exempel för att
förtjäna vara Guds representant på jorden. Allt som bryter mot dessa Koran principer är mörka syften främjat av
korrupta ego.

Därför erkänner vi oss muslimer som sådana och söker Guds glädje och nåd och accepterar Hans ord när Gud säger i
Koranen: Om Vi hade velat, kunde Vi ha väglett varje människa. (41:13). Denna proklamation av mångfald är Islams
äkta vision till världen och det är vår vision.