Salt, guld, te och böcker – Handels sunna

VerIslam

En av de stora värderingar som vår profet har överfört till oss är betydelsen av handel. Vårt sändebud var en
handelsman, en affärsman från det sjunde århundradet, en företagsam man som överförde sina etiska och metafysiska
värden varje dag genom sin praktiska inställning. Därför definierar den islamiska traditionen honom som insan al-kamil
(den perfekta mannen). Hans perfektion ligger i balansen.

Profeten (fred vare med honom) hade en medfödd känsla för rättvisan (adl) som gjorde honom till en rättvis och
respekterad köpman. Han var en man av sin värld, en företagsam man som gifte sig med en kvinna, Khadija, som älskade
entreprenörskap lika mycket som hon älskade honom. Om det finns något som träder fram från hans biografi är den enorma
balansen han höll mellan sitt andliga och materiella liv. Islam och det profetiska exemplet uppmanar oss att inte
försumma det dagliga livet, familjen eller näringslivet genom att bli asketiska varelser som förnekar sitt dagliga
liv, som avstår världen för att leva i egoismens grotta, i lidande. Muslimen ler och förnekar inte, muslimen åtnjuter
all skapelse och underkastar sig Allah.

Vi vill främja denna aspekt, muslimerna har inte råd att inte vara innovativa och initiativrika, det är en moralisk
plikt, vi måste förbättra oss genom entreprenörskap i våra samhällen och mer allmänt i en global värld, bortom
kulturella etiketter och gränser. Detta profetiska arv har varit grunden för utvecklingen av begreppet islamiskt
inflyttande (islamicate på engelska som refererar om en islamisk inflyttande men inte som religion).

Vi har pratat tidigare om islamiskt inflyttande, det är tanken på en islamisk social ram där andra kulturer, andra
religioner, andra världar är kopplade. Att dela med sig sunna och dra nytta av vad islam lagstiftar som lagligt (?alal)
och rättvis (adl). Vi är skyldiga många saker till denna värld under ”islamiskt inflyttande”, många överföringar av
inte bara produkter eller vanor, men av information och visdom.

Redan i den antika världen cirkulerade ghanesiskt guld, salt från Azawad-gruvorna i Mali eller kinesiskt te och ris i
hela den islamiska världen som symboler för handel utanför kulturer och gränser. En handel som inte diskriminerade
ursprung eller ras, en handel som medgav att tusentals människor kunde leva mer än värdigt och samtidigt förde med sig
islam som omvandlade andligheten hos miljontals människor. Således kom islam lång över Sahara eller Asiens gränser,
och så småningom lades till salt, guld eller te sändningarna, böcker. Böcker som talade om mytiska berättelser, om
förfädernas visdom, om hadith eller vetenskap. Dessa böcker var de varor som satt igång tändningen av den europeiska
renässansen …

Dessa böcker förändrade världen, skyddade kunskapen från förfall och glömska. Arabiska var skyddets språk och Islam,
genom sin kärlek för kunskapen, visste hur man kunde skydda och införliva den i sin kulturella kanon. Islam är
humanism, en humanism som nödvändigtvis kräver att vi interagerar och delar med oss ett bra levnadssätt för att
förbättra samhället. Det goda livet är det som gör det möjligt för oss att betala zakat, en rättvis återbetalning till
”andra” som behöver det.

En sådan handel innebär en adab, en artighet som gör muslimen till en mumin, det vill säga någon som är värdig
förtroende. En förtroende som börjar i den profetiska upplevelsen av någon som verkar från praxis, men också från
metafysik. Det är värdet som muslimer har när vi gör affärer, för att en troende alltid uppfyller sina skyldigheter
(Koranen 5:10). Och som i allt finns det en sunna som vi kan rekonstruera och som konfigurerar vår ”etik av islamisk
handel”. Traditionen föreslår att vi följer fyra steg för att uppfylla den praxis som vår profet utövade vid handel:

Den första är att alltid ha ett kontrakt, och om möjligt med vittnen. Detta är något som Koranen själv pekar på
uttryckligt i sura Kon (al-Baqarah) 2:282. Eftersom det förutsätter ett förbund som går utöver ordet. En förseglad text
som minimerar missförstånd och åberopar rättvisa vid behov. Samförstånd som är mycket nödvändigt i tider av efter
sanningar och glömska.

Den andra är att betala skulderna. Något som är uppenbart, men som betonas i många ?adithes, särskilt från Muslim och
Bukhari. Det är inte trivialt, det handlar om rättvisa, men också om trovärdighet. Hur ska vi kunna utveckla våra
företag om vi inte är trovärdiga? Tänk på att du inte skulle vilja bli lurad, och glöm inte att Allah har den bästa
bokföringen i världen.

Den tredje är inte att falla i girigheten. Girigheten är ett av djävulens tecken eftersom det inte tillåter rättvisan
och entreprenörskapets utbredning. En girig person kommer aldrig att bli en entreprenör, denne kommer att falla i sin
egen fälla och inte ge andra möjligheter. Dessutom bär denna girighet med sig frestelsen av ocker, något helt förbjudet
inom den islamiska tron. Sålunda är generositet ett tecken på dem som följer profeten, så beskrivs det i många hadither
från Muslim och Bukhari, och de får en större belöning från Allah.

Den fjärde och sista, är att vara rättvis med affärer och undvika allt som kan korrumpera oss som muslimer. Återigen
gör rättvisan en bättre värld. Utövandet av islamisk etik rekommenderar oss att betala våra anställdas lön på ett
rättvist sätt och skydda dessutom deras rättigheter. Vad har det för betydelse att ha en uppenbar framgång om vi inte
kan se till att alla som gör det möjligt denna framgång också drar nytta av den? Den makt som Allah har gett oss kan
lätt tas ifrån oss om vi inte garanterar den rättvisa som förväntas av oss. På samma sätt bör vi aldrig lura
konsumenten, eftersom, som en ?adith av Umar berättad av Muslim säger: ”Profeten förbjöd att sälja frukter som inte
var i gott skick.” Och naturligtvis håller vi oss borta från handel med alla produkter som Allah har bestämt är
olagliga, såsom fläsk, alkohol, ocker eller pornografi, produkter som korrumperar oss och gör ogiltiga och sterila
alla böner till Allah.

Om vi följer dessa enkla fyra steg kommer våra företag att bli bättre och vi kommer alla att dra nytta av en mer
rättvis värld, vilket ger ett praktiskt vittnesbörd om hur islam hjälper oss varje dag. Låt oss ta hjälp av islamisk
finansiering, etik och andlighet. Visdomens böcker följde med te och guld handeln. Islam är en holistisk upplevelse,
islam bjuder inte oss till asketism men till ett extremt fullt och bekvämt liv från uppfyllandet av våra sociala
uppgifter. Det är vår rizq (näring), det är vad Allah vill ge oss.