Ramadan – Eid al-Fitr 2022: Vatikanens broderliga budskap om delande med muslimer

Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCDI)

Vatikanen, genom det påvliga rådet för interreligiös dialog (PCDI), skickar som varje år sina hälsningar till muslimer med anledning av
månaden Ramadan och Eid al-Fitr. Vi publicerar i sin helhet meddelandet som offentliggjordes fredagen den 8 april och placerats under tecknet
av delande mellan kristna och muslimer.

Kära muslimska bröder och systrar,

Som vi alla vet har pandemin orsakad av Covid-19 krävt livet på miljontals människor runt om i världen, inklusive medlemmar av våra familjer.
Andra insjuknade och blev botade, men upplevde bestående smärta och lidande av konsekvenserna av viruset. När du firar månaden Ramadan som
avslutas med Eid al-Fitr, går våra tankar med tacksamhet till den allsmäktige Gud som i sin försyn har skyddat oss alla. Vi ber också för de
döda och sjuka med sorg och hopp.

Pandemin och dess tragiska effekter på alla aspekter av vårt sätt att leva har återigen uppmärksammat en av livets viktiga aspekter: att dela
med sig. Det är därför vi har ansett det lämpligt att ta upp detta tema i meddelandet som vi är glada att rikta till var och en av er.

Den bästa formen av delande kommer från äkta empati och effektiv medkänsla för andra

Vi delar alla Guds gåvor: luft, vatten, liv, mat, tak över huvudet, frukterna av framstegen inom medicin och farmaci, resultaten av framsteg
inom vetenskap och teknik inom olika områden och deras tillämpningar, den kontinuerliga upptäckten av universums mysterier … Medvetenhet om
Guds generositet fyller våra hjärtan med tacksamhet mot honom och uppmuntrar oss samtidigt att dela hans gåvor med våra bröder och systrar
som är i nöd. Fattigdomen och prekära situationer som många människor befinner sig i på grund av förlust av arbetstillfällen och de
ekonomiska och sociala problem som är kopplade till pandemin gör vår skyldighet att dela allt mer akut.

Att dela finner sin djupaste motivation i medvetenheten om att allt vi är och allt vi har är en gåva från Gud och att vi därför måste ställa
våra talanger till tjänst för alla våra bröder och systrar och dela det vi har med dem.

Den bästa formen av delande kommer från äkta empati och effektiv medkänsla för andra. I detta avseende finns en viktig utmaning i Nya
testamentet: Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek
förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.
(1 Joh 3:17-18).

Delande är dock inte begränsad till materiella varor. Det handlar framför allt om att dela varandras glädjeämnen och sorger, som är en del av
allt mänskligt liv. Den helige Paulus bjöd in de kristna i Rom att glädja sig med dem som gläds, att gråta med dem som sörjer (Romarbrevet
12:15). Påven Franciskus bekräftade samtidigt att en delad smärta halveras och en delad glädje fördubblas (Möte med eleverna på Scholas
Occurrentes, 11 maj 2018).

Guds kärlek omfattar varje person och hela universum

Från empati härrör delande av attityder och känslor i samband med viktiga händelser, glada eller ledsna, i våra släktingars, vänners och
grannars liv, inklusive de från andra religioner: deras glädje blir vår, deras sorger också.

Bland de gemensamma glädjeämnena är födelsen av ett barn, läkningen av en sjukdom, framgång i studier, arbete eller affärer, säker återkomst
från en resa och många andra tillfällen. Det finns också en speciell glädje för troende: firandet av stora religiösa högtider. När vi besöker
eller gratulerar våra vänner och grannar av annan tro vid dessa tillfällen delar vi deras glädje över firandet av deras högtid utan att ta på
oss den religiösa dimensionen av tillfället som firades som om det vore vårt eget.

Bland de sorger som delas finns först och främst döden av en person som står oss nära, en familjemedlems sjukdom, förlusten av ett jobb,
misslyckandet av ett projekt eller ett företag, en kris i familjen som ibland leder till dess splittring. Det är uppenbart att vi behöver
våra vänners närhet och solidaritet mer i tider av kris och sorg än i tider av glädje och frid.

Vårt hopp, kära muslimska bröder och systrar, är att vi fortsätter att dela glädje och sorg med alla våra grannar och vänner, för Guds kärlek
omfattar varje person och hela universum.

Som ett tecken på vår delade mänsklighet och det broderskap som härrör från den önskar vi er en fridfull och fruktbar Ramadan och ett
glädjefyllt firande av Eid al-Fitr.

Från Vatikanen,

Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ, president

Biskop Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, sekreterare