Ramadan börjar fredagen den 24 april

Islamiskt Forum

Ramadan startar kvällen den 23 april och kommer att observeras av hundratals miljoner muslimer över hela världen.

Men i år kommer Ramadan för de flesta muslimer att vara annorlunda i jämförelse med vad vi har upplevt tidigare.

När hundratals miljoner muslimer börjar denna heliga månads fasta, där vi kommer att avstå från mat eller dryck från
gryning till skymning, kommer det att markeras på ett djupare sätt med försiktighetsåtgärder mot coronavirus som
innebär att de stora offentliga sammankomsterna för att bryta fastan och be tillsammans är inte längre möjliga.

För miljoner runt om i världen är brytningen av fasta en gemensam händelse som i år kommer att begränsas till sina
närmaste, inom familjen. Detta gäller även de gemensamma frivilliga nattböner, Tarawih, som i år kommer att göras
hemma, med familjen.

Moskéer runt om i världen har antingen stängts eller deltagandet har begränsats i ett försök att stoppa spridningen
av den dödliga pandemin. Här i vårt land är de flesta moskéer stängda och de få som är öppna måste följa
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om antal personer som får finnas på plats och det fysiska avståndet som
måste finnas mellan dem.

Stängningar kommer troligen att förbli på plats under en överskådlig framtid i allmänhetens intresse.

Vi uppmanar alla muslimer i Sverige att följa dessa rekommendationer för att säkerställa att smittspridning
begränsas, men det betyder inte att vi ska avstå från att känna den glädje och värme som denna heliga månad sänker
oss. Tvärtom, vi har en möjlighet att verkligen visa för oss själva och andra vad Ramadan betyder och utöka våra
böner, välgörenhet och välvilja gentemot alla. Ett leende är mycket värd i dessa tider när social distansering, oron
och rädslan tynger våra själar. En bön för alla vi möter, alla vi inte känner är en välgärning som förstärker vår
tro.

Vi välkomnar denna välsignade månad och gratulerar alla muslimer för dess ankomst. Gud är stor.