New age – gammalt, prövat och icke godkänt

Gunilla Dahl

 

Då människor i västvärlden alltmer sekulariserats så har med tiden ett sug efter andlighet växt sig starkare. New Age rymmer en kompott av olika föreställningar och inslag av olika religioner, magi och enligt min mening även ren bluff. Vanliga ingredienser är själavandring, astrologi och auror. Man menar att vetenskapen och logiken inte räcker hela vägen. Tron på att människan själv kan påverka sin hälsa genom tankekraft förekommer. Man kan hävda att människan påverkas av energier som man kan förändra genom alternativa behandlingsmetoder som t.ex. kristaller/stenar som läggs på kroppen.

Är då detta en ny era? Knappast. Tron på att stenar kunde påverka människors väl och ve förekom och förkastades redan på Abrahams tid. Detta står att läsa i Koranen om Abrahams samtal med sin far om att tillbe stenar:

(19:42) och han sade till sin fader: ”Fader! Varför tillber du [stenar] som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta.

Likaså så förkastades samtidigt att bilder skulle ha någon verkan, ett kraftfullt svar till den som tror på tarotkort, ikonmålningar och så vidare: (6:74) OCH Abraham sade till sin fader Aazar: ”Gör du bilder till föremål för dyrkan? Jag ser tydligt att du och dina stamfränder har gått vilse.”

Olika ”alternativa behandlingar” som i många fall har utvärderats vetenskapligt och visat sig vara helt verkningslösa fortsätter enligt kritiker att användas och utövarna tar bra betalt. Detta är rent bedrägeri och djupt omoraliskt.

Sedan har vi då tron på astrologi och himlakroppar. I Koranen nämns att stjärnorna är en prydnad på himlen och att man navigerar efter dem, men att tro på att de bär någon kraft är ett stort misstag. Läs om Abraham då han utforskade och förkastade tron på himlakroppar och hur han predikade till sitt folk om tron på den ende Guden:

(6:76) När nattens mörker sänkte sig över honom, såg han en stjärna och utropade: ”Detta är min Herre!” Men när den sjönk [under horisonten], sade han: ”Jag kan inte dyrka något som sjunker och försvinner.”

(6:77) Och när han såg månen gå upp sade han: ”Detta är min Herre!” Men när den sjönk [och försvann] sade han: ”Om min Herre inte vägleder mig blir jag säkert en av dem som går vilse.”

(6:78) Och han såg solen gå upp och sade: ”Detta är min Herre! Denna [stjärna] är störst.” Men när [även solen] sjönk [och försvann] sade han: ”Stamfränder! Jag har ingen del i [den synd ni begår när] ni sätter medgudar vid Guds sida.

Trenden att tro på trolldom, stenar, himlakroppar och allehanda mysterier kan verkligen upplevas som förvånande i en tid med högt utvecklad vetenskap. Och detta sker samtidigt som det finns ”islamkritiker” som menar att Koranen skulle vara en saga. Intressant att notera är då att det i Koranen finns inte bara de bevis om new age-arsenalens verkningslöshet som jag lagt fram utan även massor av verser där det nämns saker som vetenskapen har bevisat långt senare. Ja, Koranen innehåller till och med en kommentar till skeendet i den här versen:

(4:51) Har du inte lagt märke till hur de som [tidigare] fått ta emot något av uppenbarelsen nu tror på allehanda mysterier och trolldom och hyllar ondskans makter? De säger att de som förnekar sanningen har fått bättre vägledning än de troende.

I stället för bilder, stenar, trollkarlar och kvacksalvare har vi ett alternativ. Vi kan använda förnuftet så som det står i Koranen och studera, reflektera och resonera oss fram till att islam är sant. Vi behöver inte tro på mysterier och obegripligheter. Se här några av de 77 ställen där ordet förstånd nämns i Koranens budskap:

(2:269) Han skänker visdom åt den Han vill, och den som har fått visdom har fått den dyrbaraste gåva. Men ingen ägnar denna eftertanke utom de som har förstånd.

(3:190) I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd;

(5:100) Säg: ”Även om du [människa] lockas av det onda på grund av dess rikliga förekomst, kan det inte ställas sida vid sida med det goda. Frukta därför Gud, ni som har förstånd; kanske skall det gå er väl i händer.”

(8:22) Dessa döva och stumma, som inte använder sitt förstånd, är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser.

(23:80) Och det är Han som skänker liv och skänker död, och växlingen mellan natt och dag är Hans verk. Vill ni inte använda ert förstånd. 13-14