New age – gammalt, prövat och icke godkänt

Då människor i västvärlden alltmer sekulariserats så har med tiden ett sug efter andlighet växt sig starkare. New Age rymmer en kompott av olika föreställningar och inslag av olika religioner, magi och enligt min mening även ren bluff. Vanliga ingredienser är själavandring, astrologi och auror. Man menar att vetenskapen och logiken inte räcker hela vägen. Tron på att människan själv kan påverka sin hälsa genom tankekraft förekommer.