Negativa känslor och dess natur

Sheikh Mohammad Abdullah – Webislam


Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah

Girighet, fåfänga, ilska, stolthet, snålhet, hat, arrogans, högmod, överdriven rädsla, avundsjuka, otålighet,
fördomar …

Det är ingen hemlighet, i själva verket är allmänt känt, att våra tankar och attityder formar det vi är – det är
självklar eller hur? De sägs att man är det man tänker. Men även om det är ett verkligt faktum, dess förgreningar
och verklighet är mycket mer omfattande än det tycks i första hand.

Kroppen, detta organ där vi lever tillfälligt, ändrar sin status eller anslutning med den Högsta Energin beroende
på personens tillstånd eller uppmärksamhet. Kroppens styrka varierar kraftigt i sin densitet och omfattning. Det
sägs att profeten Muhammed inte hade någon skugga. Hur är det möjligt? Avsaknaden av ego innebär förändringar i
kroppens materialitet. Ego (nafs) leder till en krympning i kroppens struktur och gör den hårdare och tätare och
då blir även visionen hos en sådan person tätare, liten och begränsad. Denna värld är en mycket liten del av
tillvarons verklighet. Ju mer självupptagen man är desto mindre är möjligheterna att se bortom världens yta, som
man antar är fast. Men allt är en form av energi och denna verklighet kan vara synlig för den person som slutar
fokusera på sig själv.

Varför är man det man tänker? Tankar är ett uttryck för den fria viljan, den grundläggande principen för vår
vistelse på denna planet. Tankar och attityder är de val vi gör. Liksom allt annat som existerar är tankar samt
känslor och attityder en form av energi, vågor av olika frekvenser som har påtagliga effekter på både kroppen
och miljön utanför.

Nåväl, låt mig förtydliga något viktigt, den person man formar med tankarna är inte på riktigt den man är, men
en overklighet som görs fast som en konstnär kan göra en staty av ingenting, det är inte riktigt, men det finns
på ett sätt. Precis som statyn, personen som skapats genom tankar och attityder är inte riktigt levande, det
finns, rör sig, men den saknar tillräckligt livsenergi för att den ska karakteriseras som levande.

Din verklighet är en annan, en gnista av Gud, den Grundläggande Energi, och hur du tänker och agerar kommer att
fastställa hur djup begravd den verkliga personen kommer att vara. Negativa tankar och känslor kopplar bort oss
från vår verklighet, kroppen förminskas på cellnivå och vår uppfattning och vår värld förtätas.

I detta tillstånd identifierar vi oss med kroppen, vi tror att vi är kroppen och förlorar tron på något bortom
det. Så är situationen med de flesta människor i världen. Det är som en ond cirkel, när man identifierar sig med
kroppen, blir man rädd för allt som verkar hota verkligheten (det vi uppfattar som sådan) av hans personlighet
och det orsakar allt mer negativa tankar och känslor och så vidare tills man förfaller. De slutar som universums
kanonmat.

Arbetet

Som alltid är kunskapen det första steget för att återta verkligheten. Det räcker inte med att läsa om negativa
känslor och dess negativa effekter, man måste uppleva personligen verkligheten i denna uppdelning av existensen
och dess effekter. Ingen kan säga att de inte upplever dessa tankar och känslor. Vi måste vara vaksamma och när
en av dem kommer in i hjärnan och kroppen, måste vi analysera dem.

Om vi ser någon med en situation eller tillhörighet som lockar oss, kan vi då känna girighet och avund. Dessa
känslor omedelbart återspeglas i kroppen, det finns olika känslor och tillstånd som orsakas av dessa tankar,
fokusera på och analysera dem. Se hur den typen av känslor orsakar en tät, fokuserad känsla. Man måste vara
vaksam i väntan på ankomsten av alla dessa typer av känslor och göra samma sak. Observera des effekt på kroppen,
de orsakar spridning av kemikalier genom kroppen som framkallar känslor di måste lära dig att känna igen och
därmed kontrollera dem.

Kroppen är en energiledare och en energimottagare. Vilken sorts energi den får beror på dig. Negativa energier
som produceras internt genom reaktion till dåliga tankar och egocentriska känslor blockerar positiva och
gudomliga energier, både från hjärtat och externt. Man kan uppleva denna verklighet om man är uppmärksam.

Enbart uppmärksamhet åt dessa känslor minskar dem och med det, även negativa tankar. Känslorna är lättast att
lägga märke till. Det kan vara så att man inte har medveten dåliga tankar, men hjärnan agerar på olika nivåer
samtidigt, vi kan tänka på en mängd saker samtidigt oavsiktligt eller utan att vara medvetna om det faktum. När
man blir medveten om sina känslor och betydelser, kommer man också att bli mer medveten om vad hjärnan tänker.

Varje gång du hittar en av dessa känslor och försöker ta bort det, kommer du att känna en känsla av lätthet, som
om något tung togs bort från dig och det är vad som egentligen händer. Om det skulle finnas en tillräcklig
finkalibrerad våg, skulle den registrera en verklig förändring i vikten. Kroppen blir också mindre tät och mer
porös så att den bättre kan absorbera himmel och jordens friska energier.

Du är vad du tänker. Betyder det att man kan skapa ett ny jag? Det tror på ”New Age” folk. Egentligen, det kan
du, men du bara kommer att sluta med en annan lögn. Du kommer inte att veta vem du verkligen är tills du tar
bort allt det du inte är. Positivt tänkande innebär inte uppfinna men alltid hoppas på det bästa och inte tänka
illa om andra.

Det som kännetecknar alla ovanstående nämnda och andra känslor som sorg över tillståndet vi befinner oss i,
besvikelse, att beklaga sig på det som hände i det förflutna, oro för vad som kan hända i framtiden, mm, är
fokus på sig själv. Det är denna fokus på sig själv som krymper en persons värld. Även om det återstår att själv
uppleva allt, vår verklighet sammanfaller med hela universum och mer.

Allah sade i en hadith qudsi att även om Han är större än universum, Han får plats i den troendes hjärta. Tror
du att det är metaforiskt? Nej, även om man inte kan sätta det i ord, finns i dessa uttalanden konkreta
sanningar och inom räckhåll för alla som underkastar sig kraften i Guds energi, som avleder uppmärksamheten från
sig själva och mot Allah, de som sover med Gud, äter med Gud, arbetar med Gud och älskar med Gud.