När räven vaktar hönsgården

Lluís Bassets – El País

 

Utskottet för inre säkerheten i USA:s kongress har sedan januari en ny president. Han heter Peter King, en republikansk kongressledamot av irländsk härkomst, som har beslutat att utreda de amerikanska muslimska samfund, som han anser är benägna till radikalisering och även till terrorism. King är som tagen ur en tv serie, en hårding från Queens, friskspråkig kongressledamot, son till en polis och fast förankrade bland de irländska katolska väljarna i New York.

Efter 11 septembers attentat förespråkade han användning av kärnvapen i Afghanistan. Han stödde ivrigt Bushs globala krig mot terror inklusive användningen av tortyr. Han missar inte några tillfällen sedan dess för att fördöma muslimer som han anklagar för vara i maskopi med terrorister.

Alla dessa titlar skulle räcka för att diskvalificera honom som ansvarig för undersökning av terrorismens utbredning bland muslimer i USA. I hans fall är det precis tvärtom. Hans påstående är hans främsta certifiering, till det kan man tillägga något mer allvarlig som gör att han vet vad han pratar om när det gäller terrorism, Peter King själv har länge varit en terrorist enligt de standarder som Bush tillämpat sedan 2001, när han drog en röd linje mellan de som var emot och kämpat mot honom och de som var positiva, samarbetade och försvarade policyn.

Hans uttalande till stöd för IRA under deras mest blodiga period ifrågasätts inte. Inte heller hans medlemskap i Nordirland Aid Association, som anses vara den viktigaste kanalen för leveransen av amerikanska vapen och pengar till irländska terrorister. Underrättelsetjänsten och FBI bevakade honom och när fredsprocessen sattes igång av Clinton-administrationen, spelade han, terroristernas vän i New York, en viktig roll som medlare mellan parterna.

King har gjort sin politiska karriär som en av de mest framträdande tjänstemän inom den irländska republikanska lobbyn i USA. The Good Friday Agreement (1998) först och 11-S senare förvandlade en King som bidragit och samarbetade med terrorismen i den King som bekämpar terrorismen. Med två viktiga skillnader: hans terrorism var katolik, medan hans fiender är muslimsk, den första hade inte USA som fiende kämpat, den andra betraktar USA som dess främsta fiende.

King har kallat in en utrednings kommitté för att bekräfta hans egna fördomar som slutsatser om amerikanska muslimer.