Myter om Mellanöstern

Eftersom jag vägrar att köpa The Wall Street Journal sneglar jag ibland på en kopia som någon har glömt. Det var så förra månaden när ett vänligt par lämnade kvar sin tidning på tåget. Det var lika illa som någonsin, ”Försvars tjänstemän förutsäger långsamma framsteg i Afghanistan.” Och källan till denna oväntade rubrik? ”Högsatta amerikanska militära officerare”, ”militära officerare”, ”en hög militär tjänsteman, ”Obamas regeringstjänstemän”, ”Försvars tjänstemän”, ”den ledande militär tjänsteman”, ”officerare”, ”många i de väpnade styrkorna ” och så vidare.

När räven vaktar hönsgården

Utskottet för inre säkerheten i USA:s kongress har sedan januari en ny president. Han heter Peter King, en republikansk kongressledamot av irländsk härkomst, som har beslutat att utreda de amerikanska muslimska samfund, som han anser är benägna till radikalisering och även till terrorism. King är som tagen ur en tv serie, en hårding från Queens, friskspråkig kongressledamot, son till en polis och fast förankrade bland de irländska katolska väljarna i New York.