Monsanto profiterar på jordbävningen i Haiti

Julio Rojo

 

I januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som lämnade efter sig mer än 300 000 döda, en halv miljon skadade och omkring en miljon människor hemlösa. Sex månader senare, det multinationella företaget Monsanto, tillsammans med US Agency for International Development (USAID) och en del nationella grupper försöker kontrollera Haitis återuppbyggande och styra dess jordbrukspolitik i riktning mot deras intressen.

Med en försäljning på 11 700 miljoner dollar under 2009 är Monsanto världens största utsädesföretag. Den kontrollerar 20 % av utsädesmarknaden och 90 % av de patent som finns inom jordbrukets bioteknik. I maj donerade Monsanto 60 ton frön av majs och grönsaker hybrider till Haiti, en donation de vill utöka till 400 ton under 2010.

 

Affären med frön

Enligt förslaget kommer den multinationella UPS att tillhandahålla logistik för transport, WINNER programmet, som finansieras av USAID, kommer att distribuera utsäde och ge teknisk service och andra insatser i syfte att öka produktiviteten inom jordbruket. ”Enligt Monsanto, beslutet att donera frön togs i Davos World Economic Forum, i närvaro av deras VD, Hugh Grant, och vice VD Jerry Steiner, som hade diskussioner med andra deltagare på forumet om ”vad som kunde göras för att hjälpa Haiti.”

I enlighet med Chavannes Jean-Baptiste, samordnare för bonderörelsen Papaye (MPP, genom den franska förkortningen) och medlem i Via Campesina (en paraply organisation för lantbrukares organisationer) finns det för närvarande brist på utsäde i Haiti för pga. ”många familjer på landsbygden använde sin majs frö för att ge matt till flyktingar.” Han hävdar dock att bakom donationen finns ett försök till ekonomisk kolonisering: ”Den haitiska regeringen använder jordbävningen till att sälja landet till de multinationella företagen.”

Även om Monsanto har betonat att de donerade frön är hybrider (de framställs manuellt genom korsbefruktning) och inte genetiskt modifierade (GM), bonde organisationer hävdar att deras införande i Haiti inte kommer att öka livsmedels självförsörjning och böndernas självständighet eftersom frön inte kan återanvändas varje år, de kommer att behöva köpa nytt utsäde varje år från Monsanto.

 

Är det bara en gåva?

Det multinationella företagets strategi är följande: de distribuerar utsäde gratis till butiker som drivs av lantbrukares sammanslutningar som säljer frön till rabatterat pris till bönderna. Enligt Monsanto, kommer inkomsterna från försäljningen att återinvesteras i det lokala jordbruket genom lantbrukares sammanslutningar, men företaget är medveten om att jordbrukarna inte kan återanvända dessa frön och att de framöver måste köpa dem år efter år.

Vidare från Via Campesina hävdar man att en förorening av den haitiska majsen med pollen med Monsantos hybrider kommer ”också att förekomma, vilket kommer att leda till att de haitiska sorter inte längre kommer att kunna sparas och återplanteras, vilket i sin tur kommer att göra bönderna beroende av detta företag.” De påpekar att denna typ av jordbruk kräver ytterligare särskilt gödningsmedel och bekämpningsmedel (som Monsanto också producerar) så allt vinst kommer så småningom att hamna i den multinationella företaget antingen genom inköp av utsäde eller också bekämpningsmedel, och det haitiska jordbruket kommer att störta in i en svår beroende av multinationella företag som producerar utsäde och jordbruksprodukter, såsom Monsanto.