Det stora (dubbla) spelet

WikiLeaks kronjuvel om det vacklande amerikanska krigs kampanj i Afghanistan har väckt många reaktioner, men för mig innehåller det ett tydligt budskap. Det är faktiskt ett gammalt råd som troligen era föräldrar gav till er innan ni började på universitet: ”Om du spelar poker och du inte vet vem idioten är, förmodligen är det så för att det är du.”

Monsanto profiterar på jordbävningen i Haiti

I januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som lämnade efter sig mer än 300 000 döda, en halv miljon skadade och omkring en miljon människor hemlösa. Sex månader senare, det multinationella företaget Monsanto, tillsammans med US Agency for International Development (USAID) och en del nationella grupper försöker kontrollera Haitis återuppbyggande och styra dess jordbrukspolitik i riktning mot deras intressen.