Mecka och dess imponerande förvandling genom åren

Redaktion – peru.com

Hundratusentals muslimer världen över vallfärdar varje år till Mecka, en av de fem pelarna i Islam. Den utgör en
viktig erfarenhet för många troende som strävar efter att göra det minst en gång i livet.

Mecka har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna och, ännu mer de senaste åren.

Den ombyggnation som gjordes under 2013 av myndigheterna för att ta bort en port från sextonhundratalet (en av de
äldsta delarna av den stora moskén) för att öka tillgängligheten för de allt flera pilgrimer som kommer, är bara ett
exempel.

”Jag är absolut inte emot utbyggnaden av moskéer, men det finns sätt att göra det utan att förstöra de historiska
symbolerna för dessa platser” sade Irfan Al Alawi, verkställande direktör för Research Foundation of Islamic
Heritage till CNN.

Byggnadsplanerna visar att inte bara porten kommer att förstöras, men också andra element och strukturer.

Denna institution från Persiska viken, baserad i Washington, uppskattar att 95 % av de byggnaderna som är äldre än
tusen år i de heliga städerna Mecka och Medina har förstörts under de senaste 20 åren.

Oavsett om man stödjer eller avvisar dessa förändringar, är den dramatiska omvandlingen av Mecka något att skåda.