Koranen uppmanar muslimer att ge ett ovillkorligt stöd till de behövande

Vers 92 i Sura Al-Imran säger, [TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni
[själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni ger.

Denna vers påpekar att tro innebär även ge ekonomiskt stöd till behövande, oavsett deras religion, ras och religion.

Reza Mohammed Saleh, en framstående Koran expert berättade i en intervju att ”Gud, den barmhärtige, har gett sina
ovillkorliga välsignelser och nåd till alla människor och alla varelser, oavsett kön, ras och religion. Därför bör muslimer
försöka vara en återspegling av Guds egenskaper genom att villkorslöst hjälpa dem som behöver.

Med hänvisning till en jordbävning i Kina som tog många människors liv, sa att islam uppmanar muslimer att skynda till stöd
av alla människor som drabbats av katastrofer och naturkatastrofer.

Saleh sade att i ett brev som den fjärde kalifen Ali ibn Abi Talib (MGvnh)
skickade till guvernören i Egypten, Malik al-Ashtar kommenterade han om den ovillkorliga stöd man bör ge till en annan
människa, Ali påminde honom om att ”det finns två typer av människor: de som har samma religion som du och är dina bröder
och de som bekänner en annan religion och de är människor som du.”

Detta speglar Islams universella perspektiv. De lärdomar och rekommendationer som främjar kärlek och tillgivenhet mellan
alla människor oavsett kön, ras eller religion finns också rikligt i persisk litteratur.

Saleh uppmanade muslimerna vid det tillfälle att uppfylla sina religiösa plikter och rusa och hjälpa så snart som möjligt
folket i Kina. Idag är det Haitis folk som behöver vår hjälp.