”Kära Zari – afghanska radio berättelser

Ana Lorite Gómez – El Pais

 

Dear Zari (Kära Zari) är Zarghuna Kargar (Kabul, 1982), en ung afghansk journalist som mellan 2005 och 2010 presenterade och producerade BBC World Service program Afghan Women’s Hour (De afghanska kvinnornas timme) som sändes varje vecka . Detta program har resulterat i en bok som just har publicerats: Dear Zari: Hidden Stories from Women of Afghanistan (Kära Zari: Dolda historier av kvinnorna i Afghanistan), ett skrämmande samling av 13 berättelser från afghanska kvinnor. Kargar begränsar sig inte till att skriva om de upplevelserna dessa anonyma kvinnor berättade i sitt program, utan hon identifierar sig med dem och vågar berätta sina egna personliga erfarenheter som en flykting flicka som trots att födas i en liberal familj var tvungen att gifta sig vid 16 års ålder, ett äktenskap hon accepterade ödmjukt för att hon ville ”vara en god afghansk dotter”.

Under programmets fem års tid, var detta radioprogram en livräddare för kvinnor i Afghanistan. Den mest populära delen av emissionen ägnades åt berättelserna om vanliga kvinnor som talade på radion om sin kamp för livet, deras tragedier och förhoppningar. Miljontals afghanska män och kvinnor kände igen Zaris röst och även några kände igen denna populära journalists ansikte. Hennes mål var att nå kvinnor som levde i avlägsna områden, många av dem analfabeter med ett enkelt språk (dari och pashto, afghanska språk). Programmet var inte bara ett forum för information till kvinnor om deras rättigheter. Det fanns också diskussioner om vardagliga ting och firade prestationer och utbytte erfarenheter.

Kargar och sitt team behandlade kontroversiella frågor som till exempel försäljning eller byte av hustrur-flickor, våldtäkt, heder, oskuld, våld och trycket som många kvinnor utsätts för att föda en son. Några av de mest fasansfulla berättelser om kvinnor kom från änkor och frånskilda, förskjutna av sina familjer. ”Att bli änka i ett så traditionell samhälle som Afghanistan innebär att förlora rätten att tala fritt, att klä sig som man vill” sade journalisten i en intervju år 2006 när man avslutade programmets första sändnings år.

Zari minns att under det första året varje gång hon hörde alla historier dessa kvinnor berättade, grät hon av sorg, hjälplöshet. Hon minns när en pojke skrev till programmet i sin mormors namn: ”. Min mormor bad mig skriva till programmet för att berätta att hon älskar att lyssna på alla berättelser om kvinnor eftersom deras liv är som hennes.”

Boken samlar 13 av dessa hårda livshistoria, Samira, mattvävare, som drogade med opium sina barn för att kunna koncentrera sig på sitt arbete, Wazma, lyckligt gift kvinna, som efter att ha förlorat ett ben i en bombning blev övergiven av sin man och nekas rätten att se sin dotter eller Anesa, som tvingades gifta sig med en homosexuell man (naturligtvis inte erkänt) som installerade sin älskare i familjens hem. Hon vågade aldrig be om skilsmässa för rädsla att förlora sina barn.

Kvinnornas situation i Afghanistan sedan talibanregimens fall har förbättrats avsevärt. Trots att kvinnorna nu har en röst, mer än 60 parlamentariker, fortsätter man att värdera männen högre, föräldrarna fortfarande tvingar sina döttrar att gifta sig i arrangerade äktenskap och de flesta kvinnor är beroende av män. Zarghuna Kargar och BBC gjorde det möjligt för dessa kvinnor att ”fly” en gång i veckan från deras hus väggar, att berätta om ett för svårt liv att leva.