”Kära Zari – afghanska radio berättelser

Dear Zari (Kära Zari) är Zarghuna Kargar (Kabul, 1982), en ung afghansk journalist som mellan 2005 och 2010 presenterade och producerade BBC World Service program Afghan Women’s Hour (De afghanska kvinnornas timme) som sändes varje vecka . Detta program har resulterat i en bok som just har publicerats: Dear Zari: Hidden Stories from Women of Afghanistan (Kära Zari: Dolda historier av kvinnorna i Afghanistan), ett skrämmande samling av 13 berättelser från afghanska kvinnor.