Japanen som konverterade till islam

Redaktion – Källa: www.nippon.com

Den muslimska befolkningen i japanska är så lite som 1 %. För japanerna är Islam en avlägsen verklighet och religionen i
sig är inte känd. I Japans största moské, Tokyo Camii (Yoyogi, Tokyo) träffade vi Shimoyama Shigeru, en av de få
japanska muslimer som finns.

Världen får en förvrängd bild av islam

Shimoyama insisterar på att ”i dagens värld, en av fyra personer är muslimer.” Varför i Japan, trots detta, anser man
fortfarande att islam är en avlägsen verklighet?

”Från Meiji perioden (1868-1912) gjorde Japan europeisering till modernitetens bastion, därför har man satt i gång att
bygga ett modernt land som har antagit delar av lagstiftningen och affärsjuridik som tillhör Tyskland, England och
Frankrike. Man har ignorerat i denna process värdena för de icke-europeiska länder, bland dem, de islamiska
nationerna.

För att göra saken värre, kunde Japan inte förstå den verkliga innebörden av islam på grund av den något skev
uppfattning som infördes av européerna, med kommentarer som ”Koranen eller svärd.” Dessutom idag, media påverkan som
sedan 11 september 2001 presenterar bara nyheter om omfattningen av islamistisk terrorism, har lett till upprättandet
av ett tillstånd av ’rädsla för islam’.”

En universell religion

Islam är bredvid kristendomen en av de mest bekännande religioner i världen. Bland de många religioner som är födda i
olika länder och regioner i världen, är islam och kristendomen de enda religioner som har trogna i hela världen.

”Den muslimska befolkningen i världen uppgår till 1500 miljoner. Många japaner vet knappast något om denna religion,
och de idéer de har av islam är att ’man får inte äta fläsk’, ’man måste odla skägg’ eller ’att det är en fruktansvärd
religion med stränga föreskrifter som fasta’. Men religioner vars läror inte genomsyras av “universalitet” inte kan
växa upp och få trogna i hela världen. Siffrorna visar att islam verkligen är en universell religion.”

Så vad menar vi med islams ”universalitet”?

”Alla känner till kristendomens universalitet. Det är, i folkmun, den ’ovillkorlig kärlek’ (agape enligt den grekiska
termen). Men islams universalitet är knappast känd. Dess universalitet är “jämlikhet”. Islam skiljer inte mellan
människor utifrån deras hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språk, ras eller bakgrund. Om det i alla fall
finns någon skillnad, det skulle vara varje persons gudfruktiga hjärta, och det är något som har att göra med känslan
av fromhet.”

Idén om ”likhet inför Gud” rörde hans själ

Varje månad konverterar ungefär fem japaner till islam i Tokyo Camii. Men när vi åkte dit för att samla information
för denna artikel såg vi inte någon muslimsk japan där som bad. Om det finns så få japanska muslimer, varför
beslutade Shimoyama om att bli en av dem?

”I min tid som universitetstuderande turnerade jag på flera byar i Afrika, jag reste i Nilen i en gummibåt. Vart jag
än gick, även om jag knappt kunde språket, erbjöds jag entusiastiskt en plats att sova när jag frågade efter det. Den
gemensamma nämnaren för de människor som välkomnade mig var deras bekännande till islam. Deras gästfrihet verkligen
berörde mig. Senare blev jag förvånad över att det är en av Islams läror.”

Denna erfarenhet var porten till islam. ”Faktiskt, tills jag bestämde mig för att vara muslim inte trodde jag mycket
på Gud. Men när jag konverterade till islam och blev en annan medlem i de troendes gemenskap, fick jag stå i rad med
andra muslimer av alla raser och vi bad tillsammans som om vi var bröder. Det var underbart.”

Kärnan i islam är läran om att alla är lika inför Gud, därför under dyrkan står de troende i rad och ber tillsammans.
Sedan finns budet om birr som innebär att vi måste tänka på andras behov före våra personliga behov. Detta frigör oss
från självcentrerade tänkande. Shimoyama berättar att dessa Islams läror rörde botten av hans själ.

”Den islamiska religionen förkunnar starkt gott uppförande och välgörenhet. Från 1300- till 1500-talet, vid tiden för
det ottomanska imperiet, följde man den islamiska principen att återvända välstånd till samhället, fördela överskottet
till sociala initiativ snarare än till ekonomisk verksamhet. Mottagaren av denna fond var känd som waqf. Man kan säga
att waqf är ursprunget till icke-statliga organisationer och icke vinstdrivande organisationer, eftersom de samlade
donationer som sedan användes för att bygga sjukhus, skolor och andra byggnader med en hög social känsla avsedda att
hjälpa de svagaste i samhället.

Runt moskén, i hjärtat av staden, byggde man skolor (så kallade madras), sjukhus, basarer och soppkök för behövande.
Pengarna som blev över från sultanen, tjänstemän och andra medborgare, användes för att försöka eliminera social
ojämlikhet.”

Det viktiga är gästfriheten till resenären

Shimoyama berättar att Tokyo Camii moskén har blivit en turist plats lika känd som Kyoto, Fuji eller Disneyland för
besökare från muslimska länder i Asien som Indonesien och Malaysia, och även ingår i programmen för resebyråerna.
Därför betonar han vikten av gästfriheten till turister från länderna i denna region av världen.

”Jag tror att från och med nu kommer att öka antalet muslimer från Sydostasien som kommer på besök till Japan. Men det
behövs fortfarande fler restauranger som erbjuder halal mat och faciliteter på hotellen så att de kan be. Även om
Japan är känt för sin gästfrihet till besökare, tror jag att den har fortfarande en dålig förståelse för islam och
saknar en mer välkomnande känsla mot muslimer.”

Den ”mänskliga kontakten” är sättet att närma sig islam

Hur kan man få japanerna att förstå bättre islam? Särskilt i den nuvarande situationen där relationen med muslimerna
blir allt närmare.

”Upptäckten av nya upplevelser börjar med mänsklig kontakt. Jag tror att det är just detta mänsklig kontakt som driver
dig att upptäcka nya världar. I mitt fall var det personligheten hos en irakisk utbytesstudent, en doktorand i
agronomi avdelning vid Tokyos universitet som fick mig att konvertera till islam i en tid då jag var osäker.”

”Han bjöd mig inte till att konvertera till islam. Det var hans mänskliga egenskaper, hans generositet och
broderskapet med vilken han behandlade mig som uppmuntrade mig att bekänna islam.”

”Islam är ett sätt att leva, och hans lära är närvarande i alla aspekter av livet. Jag hoppas att folk kommer att
uppleva som intressant de vardagliga sakerna i denna kultur, och känner islam i sitt förhållande till den andra. De
kan helt enkelt komma för att begrunda konsten i moskén. Endast med att skåda skönheten i en moské är tillräckligt”
sade Shimoyama.

”När jag talar om mänsklig kontakt, menar jag att när man träffar en troende kan man försöka med att skaka hand och
hälsar med ”Assalamu Alaikum” (frid vare med dig). Även om man inte känner personen, kommer denna enkla hälsning att
få denne att känna sig välkommen. Jag hälsade nyligen med dessa ord en mor och son som kom från Kashmir regionen i
Indien, och de belönade mig med ett vänligt leende.”

Shimoyama avslutar med dessa ord:

”Just därför att jag i Afrika upplevde saker som inte är tillgängliga för många människor, finns det nu något jag kan
göra. Islam är missförstått i Japan. Jag önskar att jag kunde sprida Islams sanna budskap bland japanerna så mycket
som möjligt.”

Anteckningar

Artikeln skrevs i samarbete med Tokyo Camii och den Turkiska Kultur Center.

Shimoyama Shigeru arbetar på den Turkiska Kultur Center i Tokyo Camii. Född 1949 i Okayama. År 1969 gick han med i
fakulteten för Policy and Economy Studies vid Waseda University, där han studerade statsvetenskap. Under sin
studenttid resten han till Sudan i Afrika som en medlem av Waseda Universitets andra expedition till Nilen. Under ett
år strövade han genom olika muslimska byar.

Efter sin återkomst till Japan arbetade han på ett förlag och senare deltog han i grundandet av Japans Islamisk
Center. Han är engagerad i redigering och publicering av dokument som rör islam som Assalamu tidning, en serie om
introduktion till islam (dyrkan, bön, fasta och pilgrimsfärd bland andra), ”Wakufu – sono dento att sakuhin” (Waqf –
tradition och verk) och ”Musurimu no kangae kata wo shiru” (Att känna den muslimska tänkande) bland andra.