Jag önskar att jag hade hanterat julhelgen annorlunda som konvertit

Laura El Alam – Sound Vision

 

När jag anammade islam år 2000 var det en källa till förvåning och förvirring för min katolska familj. De visste väldigt lite om Islam, och den information de hade baserades mest på stereotyper och desinformation från media. Alhamdullilah (beröm och tack till Gud), de flesta av mina familjemedlemmar försökte så småningom vara förstående och stödja mig, även när de brydde sig om sina privata reservationer och sorg över min omvändelse. Men en av förändringarna som gjorde dem väldigt upprörda var när jag sa till dem att jag inte skulle kunna fira helgerna med dem längre.

För tjugotre år sedan, som oerfaren muslim, vände jag mig vanligtvis till ”veteranerna” bland muslimerna i mitt liv för vägledning och svar. Då fanns det inte alls lika många islamiska resurser som det finns idag. Om vi inte kände en forskare som kunde svara på våra frågor, var det svårt att hitta informerade, nyanserade svar på komplicerade islamiska ämnen. Så jag frågade mina muslimska vänner om det skulle vara en synd för mig att delta i tacksägelse- och julfirandet med min familj, och de sa att det skulle bero på att det inte är islamiska högtider.

Jag vet att detta var deras ärliga åsikt och att de också hade begränsad tillgång till islamisk kunskap. De gav de bästa råden de kunde, men faktum är att de flesta muslimer inte är lärda och har ofullständig kunskap. I vilket fall som helst, på grund av dessa samtal, informerade jag tyvärr min familj att jag inte kunde följa med dem på deras helger längre. Det krossade mina föräldrars hjärtan och orsakade en spricka i min relation med min närmaste familj som fortsätter till denna dag.

Men var det beslutet nödvändigt? Behövde jag verkligen sluta besöka min familj på Thanksgiving och jul? Det var inte förrän nyligen som jag hörde en föreläsning av Sheikh Yasir Qadhi om detta ämne och jag insåg att jag kanske kunde ha fattat ett annat, bättre beslut. I sin föreläsning förklarade Sheikh Qadhi att en konvertit till Islam kan delta i helgsammankomster med sina icke-muslimska familjemedlemmar, inom vissa riktlinjer:

Konvertiten kan inte delta i några ritualer som är religiösa till sin natur. Han bör till exempel inte gå på julmässa, sjunga religiösa sånger eller delta i böner. Det är dock tillåtet att samlas med familjen i en mestadels sekulär miljö.

”Det som är förbjudet i vår religion är att dyrka annat än Allah, hyllning och ära till Honom”, förklarade Sheikh Qadhi. ”Påståendet att delta i en familjesammankomst på julnatten är detsamma som att dyrka andra än Allah är ett påstående som bara kan komma från någon som inte är medveten om de kulturer vi lever i.” Vi (i nationer med kristen majoritet) känner alla till att den där samlingen med familjen på juldagen eller julaftonsnatten. . . är mer ett familjeevenemang. Generellt sett finns det noll religion, och om det finns, kommer det att finnas en eller två religiösa fraser i början, och sedan kommer de att gå vidare.”

Helgerna kan vara en chans för dawah, att dela information om Islam. De kanske är konvertitens enda möjlighet att samlas med hela sin utökade familj. Konvertiter kan delta om deras niyya eller deras avsikt inte är att fira jul, utan att hedra sin familj, stärka släktskapsbanden och ge dawah. (Och med ”dawah”, påpekar Sheikh Qadhi, menar man inte ”dela ut broschyrer” om islam, utan bara att vara en värdig närvaro med utmärkt beteende.) I själva verket kan helgsammankomster vara ett underbart tillfälle att visa skönheten av Islam till icke-muslimska familjemedlemmar.

Undvik att konsumera något förbjudet (haram). Detta kan innebära att ha ett samtal i förväg med dina familjemedlemmar. Förklara att du inte äter fläsk eller dricker alkohol. De kommer sannolikt att vara villiga att tillgodose dina preferenser, även om det innebär att du sitter vid barn bordet där ingen alkohol serveras, eller att du tar med din egen halal rätt att äta (och dela).

Jag tror verkligen att om jag hade känt till denna information för 23 år sedan, skulle jag ha en närmare och mer positiv relation till mina icke-muslimska familjemedlemmar idag. Jag kunde ha ansträngt mig för att delta i några helgsammankomster med avsikten att stärka familjebanden och lära dem om Islam genom mina ord och handlingar. De skulle ha känt sig mindre avvisade av mig och avlägsnade från mig. Det skulle ha sparat mycket sorg.

Som ett resultat, när jag får chansen, försöker jag dela denna information med nya konvertiter. Vår situation är speciell, och ändå ges många fatwas – islamiska avgöranden – utan hänsyn till våra unika omständigheter. Alhamdullilah för forskare som Sheikh Qadhi som inser att konvertiter i nationer med kristen majoritet förtjänar en nyanserad förståelse av islamisk lag som balanserar Islams obestridliga grundsatser med vikten av att interagera med våra icke-muslimska familjemedlemmar och vårda banden med dem. InshAllah (om Gud vill), tack vare Sheikh Qadhis fatwa, konvertiter kommer att kunna utöva Islam och fortfarande samlas med sina icke-muslimska nära och kära. Faktum är att konvertitens vackra karaktär och sätt kan inspirera många fler människor att anamma islam, inshAllah.

 

Referenser:

Laura El Alam är frilansskribent och redaktör och författare till boken Made From the Same Dough, samt över 100 publicerade artiklar. Laura är fru och fembarnsmamma och bor med sin familj i Massachusetts. Du kan besöka henne online på www.seaglasswritingandediting.com.