Myten om ”den muslimska världen”

Den muslimska världen

I flera år har det funnits en gapande koppling mellan hur västerländska observatörer talar om muslimer och den faktiska muslimska erfarenheten. Mellan våra eliters reducering av muslimer här i väst till en enda enhet, en skara som tror på samma saker och känner samma smärta, och den växande balkaniseringen av världen med muslimsk majoritet.

Jag önskar att jag hade hanterat julhelgen annorlunda som konvertit

Tänk om

Jag tror verkligen att om jag hade känt till denna information för 23 år sedan, skulle jag ha en närmare och mer positiv relation till mina icke-muslimska familjemedlemmar idag. Jag kunde ha ansträngt mig för att delta i några helgsammankomster med avsikten att stärka familjebanden och lära dem om Islam genom mina ord och handlingar.