Islamofobi: FN uppmanar till att ”sätta stopp för hatets gift”

Lionel Lemonier – Saphirnews

För ett år sedan antog de 193 medlemsländerna i FN:s generalförsamling en resolution som hade föreslagits av Pakistan som utsåg den 15 mars
till en dag mot islamofobin. Ett samförstånd för en icke-bindande text som ”manar till en förstärkning av internationella ansträngningar för
att främja en global dialog om främjande av en kultur av tolerans och fred på alla nivåer, baserad på respekt för mänskliga rättigheter och
mångfald av religioner och trosuppfattningar”.

Som ett förspel till denna dag vädjade Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, till män och kvinnor av god vilja att ”sätta stopp för
hatgiftet mot muslimer”. Han påminde om, torsdagen den 9 mars, att muslimer representerar mer än två miljarder människor som ”ofta är målet
för sekterism och fördomar utan någon annan anledning än sin religion”.

”Förutom strukturell och institutionell diskriminering och den allmänna stigmatisering som deras samhällen lider av, är muslimer syndabockar,
måltavla för personangrepp och hatretorik” fortsatte FN:s generalsekreterare. Den tredubbla diskrimineringen av muslimska kvinnor på grund av
deras kön, etnicitet och tro är en av de värsta konsekvenserna”.

Islam, en ”inspirationskälla” för världen

”Det växande hat som muslimer upplever är inte ett isolerat fenomen”, sa Antonio Guterres. Det är en del av ett återupplivande av
etnonationalism, nynazistiska vita herravälde ideologier och våld riktat mot utsatta befolkningsgrupper, inklusive muslimer, judar, vissa
kristna minoritetsgrupper och andra. Diskriminering vanärar oss alla. Det åligger oss alla att säga emot det.”

Han vände sig också till regeringar och medborgare i världen: ”Vi måste stärka vårt försvar genom att främja politik som fullt ut respekterar
mänskliga rättigheter och skyddar religiösa och kulturella identiteter. Vi måste acceptera att mångfald är rikedom och investera mycket mer
resolut, politiskt, kulturellt och ekonomiskt, i social sammanhållning.”

”I mer än ett årtusende har Islams budskap om fred, medkänsla och vänlighet inspirerat människor runt om i världen. Alla större religioner
och traditioner åberopar imperativen av tolerans, respekt och ömsesidig förståelse. I grund och botten är dessa värderingar universella: de
animerar FN:s stadga och är kärnan i vår strävan efter rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter och fred”, avslutade han.