Islamiskt Informations Forum – 2011

Islamiskt Informations Forum – IIF

 

2011 är nu slut och med det ett år med en hel del händelser som har påverkat oss på alla plan. Vi, precis som ni alla har funderat på vad vi har åstadkommit under dessa 365 dagar. Vi har gått igenom alla våra planer, både de som planerades och de som genomfördes. Detta är nödvändigt för att kunna gå vidare in i 2012 och se till att förverkliga det vi vill göra och planerar.

Islamiskt Informations Forum (IIF) är en ideell organisation som tack vare sin självständiga ställning har kunnat ta upp alla möjliga ämne och etablera samarbete med många olika organisationer. Men självständigheten har också inneburit ett problem för våra ekonomiska resurser. IIF har de senaste 8 år i praktiken existerat tack vare styrelsens medlemmars ekonomiska support. Vi har varit medvetna om detta när vi valde att gå vår egen väg för att kunna fokusera på konvertiterna och deras verkliga behov, det var ett medvetet val.

Trots de ekonomiska svårigheterna har vi lyckats genomföra en hel del även om vi inte är nöjda. Nytt samarbete har etablerats med vissa organisationer och andra har avslutats. Här kommer ett kort redogörelse om vad IIF gjorde under 2011.

En av IIF:s stora uppdrag under många år var planeringen och genomförandet av den svenska/engelska avdelningen av Islamiska Förbundets (IFS) årliga konferens. För tre år sedan beslutade vi att inte fortsätta med uppdraget, vår sista konferens gjordes 2009. Samarbete med IFS har trappats ner sedan dess och idag har vi inte längre något formellt samarbete vilket inte betyder att vi inte arbetar tillsammans när möjligheten dyker upp precis som vi gör med andra organisationer.

Ett annat samarbete vi har avslutat är den vi hade med Conveying Islamic Message Society (CiMS). Vår intention med det samarbete var att kunna distribuera böcker på både engelska och svenska till de som ville läsa dem. Tyvärr det blev inte som vi hade planerat och många som beställde böcker fick inte dem. Vi undersöker möjligheten att återuppta samarbete när vi har säkerställ att leveransen sker.

När det gäller samarbete som har fördjupats kan vi nämna vår deltagande i den europeiska nätverk EMIN (European Media Islamic Network) som vi var med att grunda 2008. Vi deltog i juni 2011 i ett möte i Madrid där man beslutade att fördjupa arbetet och gå vidare med en kärna av fyra länder, Spanien, England, Frankrike och Sverige. Förhoppningsvis under 2012 kommer detta arbete att kunna synas.

I juni 2011 deltog vi också i en konferens i Madrid angående den arabiska revolten och situationen i Bahrain.

2009 i samband med Sverigedemokraternas inträde till Riksdagen skapades ett nätverk bland olika muslimska organisationer för att diskutera de eventuella problem deras val vinst skulle innebära. Samarbetet har resultera i 2 årliga möten där bland annat fattades ett beslut om att använda IIF:s webbsida för att sprida materialet från dessa träffar.

2011 är också ett år då vi provade nya kanaler för att kommunicera med våra läsare. Ramadanbloggen blev väldigt populär och uppskattade. 5 bloggare berättade om sina dagar och upplevelser under denna välsignade månad. Bloggen har gett oss mersmak och vi kommer definitivt att ha en uppföljare i år.

Vår Iftar för Nya Muslimer blev inte av förra året. Orsaken är framförallt ekonomiska resurser men också att många av oss inte var på plats och vi hade inte tillräcklig med volontärer och att iftar infaller allt senare på kvällen vilket försvårar sena aktiviteter. Istället hade vi ett Eid al Adha firande. Det var också ett initiativ baserad på den undersökning vi gjorde 2010 om många muslimers ensamhet under Eid.

När det gäller nya aktiviteter startade vi ett nytt projekt som heter ”Tekoppen”. Den är tänkt att vara samlingsnamn för byggande att nätverk bland konvertiter och kommer att inkludera även en avdelning till anhöriga. Under de kommande veckorna kommer vi att göra en omstart med mer specifika aktiviteter.

2012 kommer att vara ett år där flera andra aktiviteter kommer att läggas till. Vi planerar att återigen ha föreläsningar för nya muslimer och andra intresserade av Islam. Undersökningar kommer också att göras för att kunna bygga ett underlag att arbeta med.

IIF kommer att arbeta aktivt för att kunna skapa flera samarbetsplattformar för att förverkliga våra planerade aktiviteter. Nya sektioner i vår webbsida kommer att tas fram men framförallt kommer vi att arbeta med att aktivera våra läsare och medlemmar så att de kan skriva aktiv i webbsidan.

Under januari månad kommer vi att uppdatera successivt vår aktivitetskalender och webbsidan med nya avdelningar.

Vi hoppas att under 2012 kommer inte bara vi som organisation men även våra medlemmar och läsare ska känna sig mer delaktiga i det IIF gör. Med Guds hjälp och vår vilja kommer vi att göra allt vi kan för att förverkliga det.

Juan Véliz
Ordförande

Islamiskt Informations Forum