Islamiskt Informations Forum – 2011

2011 är nu slut och med det ett år med en hel del händelser som har påverkat oss på alla plan. Vi, precis som ni alla har funderat på vad vi har åstadkommit under dessa 365 dagar. Vi har gått igenom alla våra planer, både de som planerades och de som genomfördes. Detta är nödvändigt för att kunna gå vidare in i 2012 och se till att förverkliga det vi vill göra och planerar.