Islamiskt Forum Fördömer terroristattacken i Nya Zeeland

Islamiskt Forum

Islamiskt Forum fördömer kraftigt och uttrycker sin fulla avsky för terroristattacken som inträffade i går mot Al-Noor
Lindwood moskéer i Christchurch (Nya Zeeland). På samma sätt vill vi uttrycka vår solidaritet med hela Nya Zeelands
befolkning i allmänhet och med de mer än fyrtio offer och särskilt deras familjer.

Våld och intolerans har tyvärr blivit en allmän resurs och tar många former som avsikter, i ord och handling, och detta
är något som är mer närvarande än någonsin i alla sociala och politiska områden med en enorm tvetydighet.

Det är faktiskt så att det är detta våld som berättigas från vissa diskurser som kommer från politiker,
samhällsorganisationer och individer utan att tänka på deras konsekvenser, utan att vara medveten om deras inverkan på
befolkningen och deras livskvalitet. Hatet är aldrig vägen. Nationalism, populism, extremism och övermakt är de största
fienderna i en värld som behöver mycket mer dialog, respekt och samexistens. Dess slutgiltiga ansikte, den mest bittra
och tragiska är det vi ser förvandlas till terrorism, som yttrar sig i handlingar som den man upplevde i går i Nya
Zeeland, där högerextrema fanatiker begick en massaker.

Således, från Islamisk Forum inbjuder vi alla att be både privat och i gemenskap på fredagsbönen, för offren, freden och
lugn och ro hos alla hjärtan på den här planeten.

Må Allah bevilja salam (fred) och hans Paradis till dem som har blivit offer för sådan brutal och hänsynslös handling,
och lyssna på våra böner så att världen blir en plats för fred och mer välmående.