Hur man slaktar halal – tillåten slakt i Islam

Mariam Kanjah

Profeten Muhammed (fvmh) har sagt: ”Gud
har sannerligen påbjudit godhet i allting; så när ni dödar, döda på ett bra sätt* och när ni slaktar, slakta på ett bra
sätt. Så ni måste alla slipa era knivar, och låta det slaktade djuret dö på ett lämpligt sätt som gör att det inte lider.”
(Sahih Muslim)

*För vissa brott är det enligt Islam dödsstraff. Om ett sådant straff döms ut, får inte döden ske utdraget och plågsamt,
utan på et humant sätt, med minsta möjliga lidande.

Vissa villkor måste vara uppfyllda för att slakten skall kunna kallas ”halal”; tillåten:

  1. Den som slaktar måste vara vid sina sinnens fulla bruk och vara muslim eller monoteist.
  2. Redskapet man skall använda måste vara mycket vasst för att underlätta att det går igenom skinn och blodkärl,
    att undvika att djuret lider.
  3. Snittet skall göras i halsen på ett ställe någonstans mellan röstspringan (glottis) och halsroten. Luftstrupen,
    halspulsådrorna och de större blodkärlen måste skäras av, men ryggraden får inte skadas.
  4. Guds namn måste nämnas – Bismillah – eftersom det är med Gud tillåtelse slakten sker.

I övrigt skall man helst inte slakta ett djur i ett annat djurs åsyn. Djuret skall vara avslappnat och kan gärna få ett
mål mat innan detta sker.

En muslim får belöning från Gud när han behandlar djur väl. Följaktligen får en muslim då straff när han misshandlar ett
djur. Både män och kvinnor kan slakta.

Den som vill ha ytterligare information rekommenderas att läsa boken Al-Dhabhs ”Slaying animals for food, the Islamic way”
av Ghulam Mustafa Khan.