Hijab och Decathlon – Sport för alla

Samuel Grzybowski – Saphirnews

Självklart finns det en pseudo-revolution, som bara har ett revolutionärt namn, enligt vilken användningen av en slöja
som döljer halsen och håret blivit en exklusiv skyldighet för kvinnor. Men kvinnor som bär en slöja i västliga
samhällen konfronteras varken med mullorna eller med samma patriarkal struktur.

Naturligtvis finns det ett visst tryck från grupper och ”bröder”, organiserade av islamiska grupper som i åratal har
använt främjandet av slöjan som ett verktyg för islamisk identitet och politik i västliga samhällen. Ändå bär bara 25 %
av muslimska franska kvinnor slöjan idag, och 64 % skulle vilja göra det om det inte fanns diskriminering.

Naturligtvis kan slöjan på huvudet, hijaben, krocka med en viss idé om feminismen. Ändå är det ett individuellt val,
personligen samtyckt, för dem som väljer att tillämpa det i frihet.

Rädslan för islam kommer inte att försvinna med försvinnandet av slöjan

Självklart vet vi att vissa grannskap har infört könsneutralitet på det offentliga rummet. Men männens dominans över
kvinnor är inte resultatet av en religion snarare något annat, men det återställer en viss universalitet genom att föra
samman folk och kulturer kring ojämlikheter.

Naturligtvis kämpar vissa kvinnor för att kunna välja att inte bära slöjan. Men vissa kvinnor kämpar också för att
kunna välja att bära det, eftersom valet är det enda som betyder något, utan att vara tvungen eller förbjuden, en
frihet som garanteras av de mänskliga rättigheterna i artikel 18: ”Alla är fria att ha en övertygelse, och att byta
det, att uttrycka sin religiösa övertygelse ensamt eller gemensamt, offentligt eller privat.”

De är också tydlig att en viss idé om sekularismen betraktar som oförenlig den lagliga försäljningen av en produkt som
motsvarar vissa personliga religiösa alternativ. Sekularismen gäller dock endast staten eftersom det handlar om
efterlevande av myndigheternas neutralitet och inte neutralisering av individer och inte heller det privata företagens
fria initiativ.

Naturligtvis är hijab skrämmande, chockerande, störande, obekväm för vissa personer. Men precis som homosexualitet,
feminism eller hudfärg, varken rasism, homofobi eller sexism har försvunnit genom att bekämpa och få att försvinna de
individer vars farhågor uttrycks av dessa fenomen.

Således kommer inte rädslan för islam att försvinna med avskaffandet av slöjan precis som rasismen inte kunde försvinna
med avlägsnandet av svarta människor eller att homofobi skulle försvinna med borttagandet av homosexuella.

Under tiden har hundratusentals kvinnor i Frankrike gjort det fria och självständiga valet att bära en slöja. I utbyte
mot detta val, men ändå skyddad av mänskliga rättigheter och republikanska idealet, för att utöva sport, måste de vänta
till imorgon.

Redaktions anmärkning:

Den 25 februari informerade sportkedjan Decathlon i Frankrike att de slutar med försäljning av sports
hijab som de hade precis börjat sälja. När det blev känt att Decathlon hade denna produkt i sitt sortiment,
attackerades företaget av politiker, organisationer och individer, inte bara verbalt men även fysisk när flera
anställda blev angripna i deras varuhus. Med samma argument som vi hörde i Sverige av den före detta Simförbundets
ordförande tvingades Decathlon att backa.